Bedrijventerreinen

Op deze pagina vindt u een overzicht van de bedrijventerreinen in Zwijndrecht

Bakestein

Bakestein is het meest recent ontwikkelde bedrijventerrein in de gemeente met een netto oppervlakte van 16,5 hectare en een directe aansluiting op de A16. Dit bedrijventerrein is vooral geschikt voor de vestiging van kleinschalige bedrijven in de productie- en/of handelssfeer die behoefte hebben aan een goede bereikbaarheid en hoogwaardige uitstraling. Op dit terrein mogen bedrijven zich vestigen binnen milieucategorie 1 t/m 3, waarbij zelfstandige kantoren en detailhandel niet zijn toegestaan. Op het terrein bevinden zich bedrijven in verschillende branches, zoals de logistiek, bouw- en metaalproductie en automobielhandel. Bij de inrichting van Bakestein is uitgegaan van een hoger kwaliteitsniveau, wat geborgd wordt door de Parkmanagement organisatie.

Wilt u meer informatie over vestigen op Bakestein? Neem dan contact op met: Projectleider Bakestein

Anton Mureau
078 - 770 3658
ajc.mureau@zwijndrecht.nl

Accountmanager Bedrijven

Esther van der Kaag
078 - 770 3578
ej.van.der.kaag@zwijndrecht.nl

Develpoort

Develpoort is een gemengd bedrijventerrein, centraal gelegen tussen de spoorlijn en de A16. Het terrein heeft een netto oppervlakte van 8 hectare, en biedt onderdak aan bedrijven in de nijverheid, handel en transport. Sinds de jaren ’90 is er meer zakelijke dienstverlening op het terrein gevestigd.

Vragen over planning en uitvoering van de revitalisatie van Develpoort?
 

Projectmanager Reconstructie Develpoort

Hans Keller
078 - 770 3696
h.keller@zwijndrecht.nl
 

Gors

Bedrijventerrein Gors ligt in Heerjansdam en heeft een netto oppervlakte van 10 hectare. Gors huisvest bedrijven uit de bouw en industrie. Ook beschikt het terrein over een binnenhaven. Om de kwaliteit optimaal te houden hebben ondernemers, politie, brandweer en gemeente het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVOB) gerealiseerd. Dit keurmerk richt zich op gezamenlijke maatregelen voor een schone en veilige bedrijfsomgeving. 

De Geer

De Geer is een bedrijventerrein aan de Oude Maas met een netto oppervlakte van 29 hectare. Het terrein heeft een gemengd karakter met kleinschalige bedrijvigheid, vooral in de handel, industrie en transport. Het terrein vormt een cluster met bedrijventerrein Groote Lindt.

Vragen over planning en uitvoering van de revitalisatie van De Geer?
 

Neem contact op met onze accountmanagers van Zwijndrecht Onderneemt.
Groote Lindt

Bedrijventerrein Groote Lindt ligt aan de Oude Maas en is daarmee goed bereikbaar voor de binnenvaart. Het is een nat buitendijks terrein met een netto oppervlakte van 71 hectare en beschikt over vijf havens: Swinhaven, Develhaven, Drechthaven, Schokhaven en Uilenhaven. Het terrein huisvest een diversiteit aan bedrijven, maar wordt het meest gekenmerkt door de scheepsbouw, chemische industrie, hout- beton- en baksteenindustrie en staalnijverheid. Sinds 2011 is op het bedrijventerrein de Bedrijven Investerings Zone Groote Lindt van kracht. De BIZ is een initiatief van de ondernemers. Binnen deze organisatie investeren de ondernemers op het terrein samen in activiteiten die de bedrijfsomgeving op het terrein bevorderen. Voor meer informatie zie de website van Stichting BI-Zone Groote Lindt.

Vragen over planning en uitvoering van de revitalisatie van Groote Lindt?
 

Neem contact op met onze accountmanagers van Zwijndrecht Onderneemt.
Molenvliet

Het bedrijventerrein Molenvliet heeft een netto oppervlakte van ruim 4 hectare en heeft vooral een grote vertegenwoordiging in de bouwsector. 

Ter Steeghe

Ter Steeghe is een klein bedrijventerrein van 3,5 hectare, waarop hoofdzakelijk kleine bedrijfsunits zijn gerealiseerd. Het terrein is vooral geschikt voor lichte bedrijvigheid en dienstverlening in het midden- en kleinbedrijf.