Bedrijventerreinstrategie

Zwijndrecht en Heerjansdam kent een rijke diversiteit aan bedrijven. Met een prachtige historie, een steeds sterkere positie in het heden en de kans op een krachtige toekomst. De bedrijventerreinstrategie brengt de uitdagingen voor die toekomst in beeld en geeft een eerste aanzet voor de koers.

Die route naar de toekomst vraag een nadere uitwerking. Niet in een volgende notitie over alleen de bedrijventerreinen, maar in de Brede Economische Strategie die in de loop van 2022 samen met het bedrijfsleven en de gemeenteraad zal worden opgesteld. Voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen wordt met deze notitie een aanzet gegeven. 

Bekijk de notitie bedrijventerreinstrategie

Bekijk de bijlage: Bedrijventerreinpaspoorten