Paspoort en identiteitskaart

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunt u alleen op afspraak langskomen in de gemeentewinkel. Is uw paspoort of identiteitskaart korter dan 1 maand geldig? Maak dan een afspraak. Heeft u al een paspoort of identiteitskaart aangevraagd? Haal uw nieuwe paspoort of identiteitskaart dan alleen op als u het met spoed nodig heeft. Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken. Wij bewaren uw nieuwe paspoort of identiteitskaart 3 maanden.

Meer informatie over onze aangepaste openingstijden

Met een paspoort of identiteitskaart toont u aan wie u bent en kunt u reizen naar het buitenland. U vraagt een paspoort of identiteitskaart persoonlijk aan bij de balie van de gemeente. Ook kinderen moeten persoonlijk bij de aanvraag en het uitreiken aanwezig zijn. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw paspoort of identiteitskaart ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Voorkom wachttijd en maak een afspraak

Aanvragen Paspoort  Aanvragen ID-Kaart

Kosten

Wanneer u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent, is het document 10 jaar geldig. Wanneer u bij de aanvraag nog geen 18 jaar bent, is het document 5 jaar geldig.

 • paspoort vanaf 18 jaar € 73,20
 • paspoort tot en met 17 jaar € 55,35
 • 2e paspoort (2 jaar geldig) € 73,20
 • identiteitskaart vanaf 18 jaar € 58,30
 • identiteitskaart tot en met 17 jaar € 30,70
 • zakenpaspoort (66 pagina's in plaats van 34)
 • vanaf 18 jaar € 73,20
 • tot en met 17 jaar € 55,35
 • spoedaanvraag € 49,85 extra

U betaalt direct bij aanvraag. Liever pinnen dan contant.

Afhandeling

 • 5 werkdagen
 • met spoed: binnen 2 werkdagen (als u de aanvraag vóór 15.00 uur heeft ingediend)
Meenemen bij de aanvraag
 • alle in uw bezit zijnde identiteitskaarten en paspoorten, ook als deze verlopen zijn
 • een pasfoto, de eisen voor de pasfoto zijn onder andere:
  •    goed lijkende pasfoto in kleur, niet ouder dan 6 maanden (geen schoolpasfoto)
  •    uw hoofd is helemaal in beeld in het midden van de foto
  •    u kijkt recht in de camera met een neutrale blik (mond dicht)
  •    geen weerspiegeling in uw bril 
  •    hoofd is onbedekt, met uitzondering van medische redenen en godsdienst

Alle eisen waaraan de pasfoto moet voldoen, leest u op de website van de Rijksoverheid.

 • uw kind, als u voor hem/haar een paspoort of identiteitskaart aanvraagt
 • voor kinderen tot en met 11 jaar bij aanvraag identiteitskaart én voor kinderen tot en met 17 jaar bij de aanvraag paspoort:
  • schriftelijke toestemming (pdf, 257 kB) van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. De toestemming heeft een originele handtekening (dus geen kopie)
  • het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft (geen kopie)
Kinderen hebben toestemming van ouder(s) met ouderlijk gezag nodig

Kinderen hebben toestemming van ouder(s) met ouderlijk gezag nodig:

 • tot en met 11 jaar, bij de aanvraag identiteitskaart
 • tot en met 17 jaar, bij de aanvraag paspoort

De toestemming regelt u:

 • op het gemeentehuis. Beide ouders of gezaghebbers zijn dan bij de aanvraag aanwezig
 • met het toestemmingsformulier (pdf, 257 kB) met een originele handtekening (dus geen kopie). Óf u schrijft zelf een briefje met de gegevens zoals in de originele toestemming. U neemt dan ook (een kopie van) het identiteitsbewijs mee van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft
 • is dat niet mogelijk of niet wenselijk en woont de (andere) ouder/gezaghouder in dezelfde gemeente als het kind? Dan geeft de ouder/gezaghouder die niet bij de aanvraag aanwezig is vooraf aan de balie schriftelijk toestemming. Neem hiervoor uw geldige identiteitsbewijs mee
 • woont de (andere)ouder/gezaghouder in een andere gemeente? Dan laat de gezaghouder die niet bij de aanvraag aanwezig is vooraf bij zijn of haar eigen gemeente de verklaring van toestemming (pdf, 257 kB) legaliseren. Neem daarvoor uw geldige identiteitsbewijs mee. Bij de aanvraag van het nieuwe identiteitsbewijs levert de aanvrager deze gelegaliseerde verklaring in
 • verblijft 1 van de ouders in het buitenland? Dan laat die ouder een kopie van het paspoort/identiteitskaar legaliseren bij
  • de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land 
  • of bij de eigen gemeente

Lukt het niet om van beide gezaghouders toestemming te krijgen? Vraag dan bij uitzondering vervangende toestemming aan bij de rechter. Dit doet u bij de rechtbank waar de woonplaats van het kind onder valt. Uitzonderingen voor vervangende toestemming zijn bijvoorbeeld:

 • gezaghouder verblijft in het buitenland is en er geen ambassade of consulaat aanwezig of 
 • als onbekend is waar de gezaghouder verblijft
 • u hebt schriftelijk bewijs dat 1 van de gezaghouders geen toestemming wilt geven  

Meer informatie over vervangende toestemming leest u op de website van de Rechtbank, vervangende toestemming aanvragen

Toestemming voor reizen met kinderen

Wanneer u alleen met een kind reist, heeft u voor sommige landen schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s). Ook wanneer u alleen met uw kind reist, geeft de andere ouder toestemming. U vindt meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Afhalen

U haalt uw paspoort of identiteitskaart persoonlijk af. Ook kinderen komen persoonlijk naar de balie van publiekscontacten. Bij het afhalen neemt u mee:

 • uw afhaalbewijs
 • uw oude paspoort en/of identiteitskaart

Voor het afhalen van uw document bent u welkom op: 

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur
 • woensdag van 13.00 - 20.00 uur

Voor het afhalen van documenten hoeft u geen afspraak te maken.

Huisbezoek aanvragen

U kunt een huisbezoek aanvragen als u door een lichamelijke beperking niet naar de gemeente kunt komen. Wij komen dan bij u thuis voor de aanvraag van de Nederlandse Identiteitskaart. Deze huisbezoeken doen wij alleen op afspraak. U dient voor contante gepaste betaling te zorgen.

Op de afspraak van het huisbezoek heeft u zelf de volgende zaken geregeld:

 • een pasfoto die voldoet aan de eisen. U maakt hiervoor zelf een afspraak met een fotograaf
 • u heeft alle in uw bezit zijnde documenten bij de hand, ook als deze verlopen zijn

Voor meer informatie kunt u bellen met 14 078.

Tip

Bij veel fotografen kunt u een verzoek doen om ook de benodigde pasfoto thuis te laten maken. U belt hiervoor zelf de fotograaf op.

Spoedaanvraag

Heeft u uw paspoort of identiteitsbewijs snel nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Dit doet u vóór 15.00 uur. Binnen 2 werkdagen ligt het paspoort of de identiteitskaart voor u klaar. 

Voor een spoedaanvraag betaalt u € 48,60 extra.

Wanneer uw vorige document kwijt of gestolen is, is een spoedaanvraag niet altijd mogelijk. De medewerker aan de balie spreekt dan met u af wanneer u uw document kunt ophalen.

Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Zo voorkomt u misbruik van uw identiteitsbewijs. Dit kan online (met DigiD) of aan de balie bij publiekscontacten. Als u direct een nieuw identiteitsbewijs aanvraagt, kunt u ook daar een verklaring van vermissing doen. Maak daarvoor een afspraak

Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen in het buitenland

Doe aangifte van de vermissing bij de plaatselijke politie. U vraagt met dat proces verbaal een noodpaspoort aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Als u daarna bij de gemeente een nieuw document aanvraagt, levert u het noodpaspoort in. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie