Paspoort en identiteitskaart

Alleen als uw paspoort of identiteitskaart korter dan 1 maand geldig is kunt u een afspraak maken. Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Met een paspoort of identiteitskaart toont u aan wie u bent en kunt u reizen naar het buitenland. U vraagt een paspoort of identiteitskaart persoonlijk aan bij de balie van de gemeente. Ook kinderen moeten persoonlijk bij de aanvraag en het uitreiken aanwezig zijn. U betaalt de kosten bij de aanvraag. Uw paspoort of identiteitskaart ligt na 5 werkdagen voor u klaar.

Voorkom wachttijd en maak een afspraak

Aanvragen Paspoort  Aanvragen ID-Kaart

Kosten

Wanneer u bij de aanvraag 18 jaar of ouder bent, is het document 10 jaar geldig. Wanneer u bij de aanvraag nog geen 18 jaar bent, is het document 5 jaar geldig.

 • paspoort vanaf 18 jaar € 74,75
 • paspoort tot en met 17 jaar € 56,55
 • 2e paspoort (2 jaar geldig) € 56,55
 • identiteitskaart vanaf 18 jaar € 64,-
 • identiteitskaart tot en met 17 jaar € 32,90
 • zakenpaspoort (66 pagina's in plaats van 34)
  • vanaf 18 jaar € 74,75
  • tot en met 17 jaar € 56,55
 • spoedaanvraag € 50,90 extra

U betaalt direct bij aanvraag. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Afhandeling

 • 5 werkdagen
 • met spoed: binnen 2 werkdagen (als u de aanvraag vóór 15.00 uur heeft ingediend)
Identiteitskaart mét inlogfunctie

Vanaf januari 2021 krijgt u een identiteitskaart met inlogfunctie.Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt ermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentebalie, krijgt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de vernieuwde identiteitskaart.

Meenemen bij de aanvraag
 • alle in uw bezit zijnde identiteitskaarten en paspoorten, ook als deze verlopen zijn
 • een pasfoto, de eisen voor de pasfoto zijn onder andere:
  •    goed lijkende pasfoto in kleur, niet ouder dan 6 maanden (geen schoolpasfoto)
  •    uw hoofd is helemaal in beeld in het midden van de foto
  •    u kijkt recht in de camera met een neutrale blik (mond dicht)
  •    geen weerspiegeling in uw bril 
  •    hoofd is onbedekt, met uitzondering van medische redenen en godsdienst

Alle eisen waaraan de pasfoto moet voldoen, leest u op de website van de Rijksoverheid.

 • uw kind, als u voor hem/haar een paspoort of identiteitskaart aanvraagt
 • voor kinderen tot en met 11 jaar bij aanvraag identiteitskaart én voor kinderen tot en met 17 jaar bij de aanvraag paspoort:
  • schriftelijke toestemming (pdf, 257 kB) van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft. De toestemming heeft een originele handtekening (dus geen kopie)
  • het identiteitsbewijs van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft (geen kopie)
Kinderen hebben toestemming van ouder(s) met ouderlijk gezag nodig

Kinderen hebben toestemming van ouder(s) met ouderlijk gezag nodig:

 • tot en met 11 jaar, bij de aanvraag identiteitskaart
 • tot en met 17 jaar, bij de aanvraag paspoort

De toestemming regelt u:

 • op het gemeentehuis. Beide ouders of gezaghebbers zijn dan bij de aanvraag aanwezig
 • met het toestemmingsformulier (pdf, 257 kB) met een originele handtekening (dus geen kopie). Óf u schrijft zelf een briefje met de gegevens zoals in de originele toestemming. U neemt dan ook (een kopie van) het identiteitsbewijs mee van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft
 • is dat niet mogelijk of niet wenselijk en woont de (andere) ouder/gezaghouder in dezelfde gemeente als het kind? Dan geeft de ouder/gezaghouder die niet bij de aanvraag aanwezig is vooraf aan de balie schriftelijk toestemming. Neem hiervoor uw geldige identiteitsbewijs mee
 • woont de (andere)ouder/gezaghouder in een andere gemeente? Dan laat de gezaghouder die niet bij de aanvraag aanwezig is vooraf bij zijn of haar eigen gemeente de verklaring van toestemming (pdf, 257 kB) legaliseren. Neem daarvoor uw geldige identiteitsbewijs mee. Bij de aanvraag van het nieuwe identiteitsbewijs levert de aanvrager deze gelegaliseerde verklaring in
 • verblijft 1 van de ouders in het buitenland? Dan laat die ouder een kopie van het paspoort/identiteitskaar legaliseren bij
  • de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land 
  • of bij de eigen gemeente

Lukt het niet om van beide gezaghouders toestemming te krijgen? Vraag dan bij uitzondering vervangende toestemming aan bij de rechter. Dit doet u bij de rechtbank waar de woonplaats van het kind onder valt. Uitzonderingen voor vervangende toestemming zijn bijvoorbeeld:

 • gezaghouder verblijft in het buitenland is en er geen ambassade of consulaat aanwezig of 
 • als onbekend is waar de gezaghouder verblijft
 • u hebt schriftelijk bewijs dat 1 van de gezaghouders geen toestemming wilt geven  

Meer informatie over vervangende toestemming leest u op de website van de Rechtbank, vervangende toestemming aanvragen

Toestemming voor reizen met kinderen

Wanneer u alleen met een kind reist, heeft u voor sommige landen schriftelijke toestemming nodig van de ouder(s). Ook wanneer u alleen met uw kind reist, geeft de andere ouder toestemming. U vindt meer informatie hierover op de website van de Rijksoverheid.

Afhalen

 Onze dienstverlening is door de coronamaatregelen aangepast. Lees wat dit voor u betekent.

Ieder persoon (ook kinderen) haalt het aangevraagde document zelf op. Haalt u het op voor uw kind? Let er dan op dat ook uw kind meekomt. Bij het afhalen neemt u mee:

 • uw afhaalbewijs
 • uw oude paspoort en/of identiteitskaart

Voor het afhalen van uw document bent u welkom op: 

 • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 12.00 uur
 • woensdag van 13.00 - 20.00 uur

Voor het afhalen van documenten hoeft u geen afspraak te maken.

Huisbezoek aanvragen

Let op: door de coronamaatregelen vinden er geen huisbezoeken plaats. Heeft u dringend een Nederlandse identiteitskaart nodig? Neem dan contact op met 14 078.

U kunt een huisbezoek aanvragen als u door een lichamelijke beperking niet naar de gemeente kunt komen. Wij komen dan bij u thuis voor de aanvraag van de Nederlandse Identiteitskaart. Deze huisbezoeken doen wij alleen op afspraak. U dient voor contante gepaste betaling te zorgen.

Op de afspraak van het huisbezoek heeft u zelf de volgende zaken geregeld:

 • een pasfoto die voldoet aan de eisen. U maakt hiervoor zelf een afspraak met een fotograaf
 • u heeft alle in uw bezit zijnde documenten bij de hand, ook als deze verlopen zijn

Voor meer informatie kunt u bellen met 14 078.

Tip: bij veel fotografen kunt u een verzoek doen om ook de benodigde pasfoto thuis te laten maken. U belt hiervoor zelf de fotograaf op.

Spoedaanvraag

Heeft u uw paspoort of identiteitsbewijs snel nodig? Dan kunt u een spoedaanvraag doen. Dit doet u vóór 15.00 uur. Binnen 2 werkdagen ligt het paspoort of de identiteitskaart voor u klaar. Voor een spoedaanvraag betaalt u € 50,90 extra.

Wanneer uw vorige document kwijt of gestolen is, is een spoedaanvraag niet altijd mogelijk. De medewerker aan de balie spreekt dan met u af wanneer u uw document kunt ophalen.

Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen

Geef dit zo snel mogelijk aan ons door. Zo voorkomt u misbruik van uw identiteitsbewijs. Dit kan online (met DigiD) of aan de balie van de Gemeentewinkel. Als u direct een nieuw identiteitsbewijs aanvraagt, kunt u ook daar een verklaring van vermissing doen. Maak daarvoor een afspraak

Geeft u een vermissing van uw document door en vraagt u geen nieuw document aan? Regel de vermissing dan online. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Paspoort of identiteitskaart teruggevonden

Vindt u uw paspoort of identiteitskaart terug nadat u aangifte heeft gedaan? Dan bent u verplicht het document in te leveren bij uw gemeente. U kunt uw teruggevonden document dus niet meer gebruiken als identificatiemiddel. Het document staat namelijk als vermist geregistreerd. Deze registratie is niet terug te draaien. Het gebruik van een teruggevonden paspoort is strafbaar. De gemeente vernietigt het document om fraude en misbruik te voorkomen.

Paspoort of identiteitskaart gevonden door iemand anders

Heeft iemand uw paspoort of identiteitskaart als gevonden voorwerp bij de gemeente ingeleverd? Dan wordt het paspoort of de identiteitskaart vernietigd en krijgt u deze niet terug. Ook als u de vermissing nog niet heeft gemeld bij de gemeente. U moet dan een nieuw paspoort of nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Paspoort of identiteitskaart kwijt of gestolen in het buitenland

Doe aangifte van de vermissing bij de plaatselijke politie. U vraagt met dat proces verbaal een noodpaspoort aan bij de Nederlandse ambassade of het consulaat. Als u daarna bij de gemeente een nieuw document aanvraagt, levert u het noodpaspoort in. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.