Rampen en risico's

Binnen de gemeente Zwijndrecht kennen we verschillende veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld risico’s op of bij het spoor, op rangeerterrein Kijfhoek, op het water of de weg en bij bedrijven. De gemeente neemt zoveel mogelijk maatregelingen om die risico's te verkleinen en eventuele rampen te voorkomen.

Dat doen we samen met ondere andere de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de Provincie. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijven er altijd risico’s bestaan en daarmee de kans op incidenten. Wat hulpdiensten en de gemeente dan doen en hoe zij samenwerken staat beschreven in het regionaal crisisplan.

Waarschuwen bij een ramp

Wanneer nodig dat nodig is, waarschuwt de Veiligheidsregio u voor een ramp of de dreiging van een ramp. Hiervoor gebruikt de Veiligheidsregio de rampensirenes.

Wat moet u doen als de sirene gaat

  • Ga direct naar binnen.
  • Doe ramen en deuren dicht.
  • Doe ook alle ventilatiekanalen en -roosters dicht.
  • Daarna zet u de televisie, radio of computer aan om op de hoogte te blijven.

BELANGRIJK! Dit hoeft u niet op de eerste maandag van de maand om 12.00 uur te doen. Dan test de Veiligheidsregio of de sirenes nog werken. Meer informatie leest u op de website van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Op de hoogte blijven van een ramp/calamiteit

De Veiligheidsregio informeert u over rampen en calamiteiten via radio, televisie, website of SMS-alarmering (NL-alert). Daarnaast is Radio Rijnmond (93,4 FM) aangewezen als calamiteitenenzender. 

Risico’s

De provincie Zuid-Holland heeft samen met gemeenten de risicokaart ontwikkeld. Met deze kaart krijgt u een overzicht waar rampen zich in de gemeente kunnen voordoen.

Vragen of meer informatie

Voor meer informatie kijkt u op de landelijke website Crisis.nl of bij een ramp op het spoor op de regionale website Wat doe je.