Veiligheid

Veilig kunnen wonen, werken en leven in Zwijndrecht. Dat is waar we ons voor inzetten. Dat doen we samen met hulpdiensten zoals brandweer en politie, samenwerkingspartners en ondernemers. Ook u als inwoner kunt een bijdrage leveren aan een veilig Zwijndrecht, in uw huis, straat of buurt.

 • Een veilige buurt: wat kunt u zelf doen?

  Zelf bijdragen aan een veilige woonomgeving. Op deze pagina vindt u informatie op welke manieren dat kan.

 • Exploitatievergunning coffeeshop

  In de gemeente Zwijndrecht geldt op grond van het Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021 dat één niet-commerciële coffeeshop kan worden toegestaan. De aanvraag voor de exploitatie van de de coffeeshop kon aangevraagd worden tot en met woensdag 30 juni 2021, 23:59 uur.

 • Hoogwater

  Hoogwater in de rivieren Oude Maas en Noord kunnen in Zwijndrecht voor overlast zorgen. Daarom is het goed om voorbereid te zijn op hoogwater. Op deze pagina geven wij u meer informatie hierover.

 • Kijfhoek

  In de gemeente Zwijndrecht ligt Kijfhoek, het grootste rangeerterrein van Nederland. Het emplacement is een sorteercentrum voor goederenwagons.

 • Rampen en risico's

  Binnen de gemeente Zwijndrecht kennen we verschillende veiligheidsrisico’s. Bijvoorbeeld risico’s op of bij het spoor, op rangeerterrein Kijfhoek, op het water of de weg en bij bedrijven. De gemeente neemt zoveel mogelijk maatregelingen om die risico's te verkleinen en eventuele rampen te voorkomen.

 • Toezicht & Handhaving

  Zwijndrecht zet zich in voor veilige en schone wijken waar het prettig wonen is. Ons team Toezicht en Handhaving van de gemeente Zwijndrecht heeft hierin een belangrijke taak. U kunt onze handhavers regelmatig tegenkomen op straat. Ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar.

 • Wapeninleveractie Zonder straf van je wapen af

  Wapens horen niet thuis in onze samenleving. Een mes bij je dragen is niet normaal. Zo los je geen ruzies met elkaar op. Heb jij een wapen? Lever dit tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober anoniem en zonder straf in bij één van de inleverlocaties in Zwijndrecht of in een van de andere vier deelnemende gemeenten. 

 • Wijkagenten

  De wijkagent is het gezicht van de politie bij u in de buurt en de wijk. De wijkagent werkt samen met u en het basisteam van de politie aan de veiligheid en leefbaarheid van uw omgeving.