Veelgestelde vragen opvang Oekraïense vluchtelingen in het Kubusgebouw

Bekijk de veelgestelde vragen voor een snel antwoord op je vraag. Een andere vraag of liever persoonlijk contact, dat kan ook.

Waarom is Kubusgebouw geschikt als opvanglocatie?

De toestroom van Oekraïense vluchtelingen neemt nog steeds toe. Dit betekent dat opvangplekken nodig blijven. Deze verantwoordelijkheid ligt bij alle gemeenten in Nederland. Als gemeente Zwijndrecht nemen wij daarin ook onze verantwoordelijkheid en hebben wij gekeken naar geschikte plekken voor opvang. De plek die daarvoor het meest in aanmerking komt is het Kubusgebouw aan de IJsselmeer 30 bij Walbug. Het Kubusgebouw staat leeg, zonder bestemming. Met deze opvang zorgen we voor een tijdelijke en maatschappelijke invulling voor het pand.

Wie komen tijdelijk in het Kubusgebouw te wonen?

Zoals de planning er nu uitziet, verhuizen rond eind september 2024 de Oekraïense vluchtelingen van de boot naar het Kubusgebouw bij Walburg. In totaal worden 180 vluchtelingen opgevangen op deze locatie. 

Waar worden de Oekraïense vluchtelingen nu opgevangen?

Veel van de Oekraïense vluchtelingen die wij in Zwijndrecht opvangen, verblijven nu op hotelboot de Bellissima. De Bellissima lag tot begin januari 2024 aangemeerd bij de voormalige Schokbetonfabriek aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Inmiddels ligt de hotelboot bij de Strooppot aan de Ringdijk/Veersedijk, omdat het terrein van Schokbeton wordt gesloopt en niet meer in eigendom is van de gemeente. 

Wat is de samenstelling van de groep?

Op de opvang verblijven momenteel 48 mannen en 64 vrouwen, waaronder 17 stellen. Daarnaast zijn er 8 jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. 

Zorgt de komst van opvang voor extra overlast?

Het kan zijn dat de opvang voor meer levendigheid in de omgeving zorgt. We geven de vluchtelingen rust en ruimte. We zorgen met toezicht en bewaking voor een fijne en veilige omgeving voor zowel u als de vluchtelingen uit Oekraïne. Er is 24/7 bewaking aanwezig en daarnaast wordt er samengewerkt met BOA’s en de politie bij eventuele overlast. De ervaring met andere opvanglocaties voor Oekraïners leert dat de overlast zeer beperkt is.

Welke overlast is er op de huidige locatie geweest?

Tot op heden is er geen overlast bij ons bekend vanuit  de omwonenden. De meest Oekraïners hebben dagelijkse bezigheden zoals werk en school. Er is nauw contact met de veiligheidsregio, wijkagent en de gemeente.

Zijn er al ervaringen met deze groep mensen?

De huidige ervaring met Oekraïnse vluchtelingen is positief. Ze streven ernaar de maatschappelijke normen te volgen en hangen over het algemeen niet doelloos rond. Ongeveer 95 procent van hen is momenteel aan het werk. Op de opvang heerst rust. Yot nu toe is er geen grote escalatie geweest ,waarbij ingrijpen noodzakelijk was. Incidentele situaties kunnen voorkomen, maar uit ervaring blijkt dat alles oplosbaar is. Oekraïners tonen voornamelijk dankbaarheid en beseffen dat ze nergens anders naartoe kunnen.

Is er een locatiemanager? Gaat deze mee naar de nieuwe locatie?

Ja, er is een locatiemanager op de boot. Deze gaat met zijn team mee naar de nieuwe locatie. Het team bestaat uit 7 sociaal werkers die in wisseldienst werken. Op deze locatie komt er 24 uur per dag beveiliging. We stemmen graag af met de omwonenden en winkeliers hoe we deze, samen met de BOA’s en de wijkagent,  zo goed mogelijk in kunnen zetten. 

Hoe lang blijft dit een opvanglocatie?

Wij vangen Oekraïense vluchtelingen op voor zolang dit nodig is. Het college besluit opvang op deze locatie toe te staan voor een periode van 5 jaar.

Hoe komt het verbouwde Kubusgebouw eruit te zien? Past dit bij de sfeer Walburg?

Het verbouwde Kubusgebouw krijgt een sterk verbeterde gevel met geïsoleerd plaatwerk, passend bij de omgeving. Daarnaast wordt het pand aan de binnenkant verbouwd. Er worden kamers met gemeenschappelijke voorzieningen gemaakt, bedoeld als tijdelijke huisvesting voor Oekraïners. Daarbij geldt dat er geen luxe materialen worden gebruikt; de nadruk bij de verbouwing ligt op doelmatigheid en functioneel gebruik.

Gaan de Oekraïense vluchtelingen zelf koken?

Ja, er zijn gemeenschappelijke keukens op de begane grond.

Is het pand gecheckt op brandveiligheid?

Ja, de brandweer heeft een inspectie gedaan en het gebouw is afgekeurd  op brandveiligheid, met name de gevel. Deze wordt vervangen. Daarnaast moeten er brandwerende deuren in en een brandmeldinstallatie. Dit wordt meegenomen in het verbouwplan.

Bij wie kan ik terecht met vragen?

Voor vragen over de verbouwing en opvang kunt u terecht bij projectleider Linda Peltzer, door te bellen naar 06 – 40 73 94 12 of mailen naar lj.peltzer@zwijndrecht.nl.

Heeft u vragen als ondernemer, neem dan contact op met Esther van der Kaag, door te bellen naar 06- 51 26 24 10 of mailen naar ej.van.der.kaag@zwijndrecht.nl.

Neemt de parkeerdrukte door de komst van opvang toe?

Een beperkt aantal Oekraïense vluchtelingen is in het bezit van een auto. Het gaat hierbij om 15 auto's. We verwachten dat de parkeerdrukte rondom Walburg daarom doordeweeks nauwelijks toeneemt. Op zaterdag zal de parkeerdrukte wellicht wat toenemen. Wel wordt bekeken of er parkeerplaatsen op het eigen terrein gerealiseerd kunnen worden en wordt er een nieuwe 'parkeerdruk meting' uitgevoerd. 

Kan ik iets doen?

Tijdens de inloopbijeenkomst op donderdag 25 januari 2024 in de Raadszaal van het gemeentehuis gaan we met elkaar in gesprek over de verbouwing en opvang. We ontvangen graag ideeën over hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een prettige omgeving. Ideeën en tips werken we graag samen uit.

Ik ben op zoek naar personeel. Mogen de mensen in de opvang werken?

Een groot deel van de bewoners werkt in Zwijndrecht en omgeving. Voor vragen voor u als ondernemer kunt u contact opnemen met zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl.

Wanneer starten de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten naar verwachting eind februari/begin maart. Eerst start een aanbestedingsperiode van tenminste 6 weken voor het selecteren van de aannemer.

Zorgen de werkzaamheden voor veel overlast?

Er vinden sloopwerkzaamheden aan de gevel plaats. Dat kan wat geluidsoverlast veroorzaken tijdens kantooruren. Daarna kunnen de andere bouwwerkzaamheden voor enige overlast zorgen. Denk aan het aan- en afrijden van bouwverkeer. Dit is niet anders dan bij andere bouwwerkzaamheden. De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Verandert er ook iets in de buitenruimte?

Ja, om het pand worden een paar speelvoorzieningen voor kinderen aangebracht en wordt een hekwerk geplaatst.

Kunnen we nog ergens over meedenken?

De ruimte om mee te denken is beperkt. Dit heeft voornamelijk te maken met de snelheid van het project en de kosten. Tijdens de informatieavond op donderdag 25 januari gaan we hierover verder met elkaar in gesprek. Suggesties van omwonenden worden, als dit mogelijk is, meegenomen in de realisatiefase.

Wat is het verschil tussen vluchtelingen uit Oekraïne en asielzoekers?

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de Europese Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) en hebben daarom recht op een andere basis, en meer uitgebreide rechten op bescherming in Nederland dan asielzoekers. Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zich vrij vestigen in Nederland en hebben recht op opvang, leefgeld, onderwijs en zorg. Ook mogen zij in loondienst werken in Nederland zonder werkvergunning. Vluchtelingen uit Oekraïne hoeven niet eerst naar Ter Apel om zich aan te melden.

De Oekraïense vluchtelingen krijgen in vrije tijd bezoek. Hoe wordt dit geregeld?

Er gelden duidelijke regels voor bezoek op de opvang, namelijk alleen gedurende de dag en begin van de avond. Deze tijden zijn flexibel aanpasbaar bij parkeer- en bezoekproblemen. Momenteel lijkt het ontvangen bezoek erg beperkt. Bewoners spreken liever buiten de opvang af dan binnen.

Hoe verloopt de communicatie richting Oekraïners?

De communicatie verloopt via de huidige gemeentelijke contactpersonen. Als de nieuwe opvanglocatie klaar is, wordt er een verhuizing georganiseerd en gaan we met de bewoners in gesprek over de nieuwe locatie, de veranderingen en de eigen verantwoordelijkheid.

De communicatie met Oekraïners van de boot verloopt via groepskanalen, zoals whatsapp en een groot televisiescherm. Daarnaast hebben we dagelijks persoonlijk contact met de Oekraïners. Het locatiemanagement organiseert maandelijks een groepsbijeenkomst voor mededelingen. Daarnaast zijn er dagelijks, 24 uur per dag, maatschappelijk werkers aanwezig die fungeren als aanspreekpunt voor de Oekraïners. Om ieders veiligheid te waarborgen i er ook beveiliging op locatie.

Wat zijn de huisregels? Ook richting de omgeving?

De huisregels worden in het Oekraïens gecommuniceerd en gepubliceerd, zoals ook nu het geval is. Deze regels hebben betrekking op gedragsregels, beperkingen geluidsoverlast, drugsgebruik etc.

Worden er afspraken met de coffeeshop gemaakt?

De coffeeshop heeft een eigen strikt deurbeleid met duidelijke regels en cameratoezicht. Deze regels gelden ook voor de Oekraïners.

Hoe zit het met alcoholgebruik en verslavingen?

Er is een medisch team en netwerk betrokken bij de opvang van Oekraïners die hier problemen hebben. Dit aantal is erg beperkt.

Wordt handhaving ingezet?

Bij overlast worden BOA’s en/of de wijkagent direct ingeschakeld. Daarnaast geldt de Nederlandse wet- en regelgeving ook voor Oekraïners.