Warmtenet Zwijndrecht

In Nederland stappen we over naar nieuwe, duurzame manieren om onze huizen te verwarmen, te douchen en te koken. Dit betekent onder andere dat we de komende jaren stoppen met het gebruik van aardgas. Een warmtenet is een goede vervanger voor aardgas.

De Nederlandse overheid heeft met het nationale Klimaatakkoord besloten dat ons land uiterlijk in 2050 gestopt is met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van huizen en gebouwen. Net als in de rest van Nederland, bereiden we ons in de regio Drechtsteden voor op de overstap naar aardgasvrij. We noemen dit de energietransitie. Elke inwoner en eigenaar van een gebouw krijgt hier op een bepaald moment mee te maken. De overstap naar een aardgasvrije gemeente is een grote klus. Zo moet 20% van alle woningen al aardgasvrij zijn in 2030. Gemeente Zwijndrecht heeft in opdracht van de overheid onderzocht wat er in de plaats kan komen van het aardgas. Een warmtenet is een goede vervanger voor aardgas.

Actuele informatie werkzaamheden aanleg warmtenet

Naar verwachting start HVC in het derde kwartaal van 2023 met de aanleg van een warmtenet in Zwijndrecht.

Samenwerking HVC, Woonkracht10 en Trivire

Samen met Woonkracht10, Trivire en energiebedrijf HVC zien we kansen voor de aanleg van een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd) voor een aantal huurderscomplexen in Zwijndrecht. Meer informatie vindt u in de Transitievisie warmte 2021.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet bestaat uit een netwerk van goed geïsoleerde ondergrondse leidingen. Door deze leidingen stroomt warm water voor de verwarming van woningen en gebouwen en het verwarmen van kraanwater. Een warmtenet is een goede vervanger voor aardgas. In de Drechtsteden zijn al woningen aangesloten op een warmtenet. De warmtenetten in de Drechtsteden worden gevoed met verschillende warmtebronnen. Zo wordt er bijvoorbeeld warmte gebruikt die vrijkomt bij de verbranding van restafval. Ook worden nieuwe duurzame bronnen ontwikkeld zoals warmte uit de aarde (geothermie) en warmte uit oppervlakte- of afvalwater (aquathermie). Deze nieuwe duurzame bronnen leveren via het warmtenet warmte van 70 graden Celsius aan de gebouwen. Dit levert een flinke CO₂ besparing op. Omdat warmtenetten vragen om grote investeringen in de infrastructuur, is een warmtenet alleen haalbaar in dichtbebouwde gebieden. Bekijk ook deze afbeelding van een warmtenet (pdf-bestand) en kijk voor meer informatie op de website van HVC.

Welke warmetoplossing is er in uw wijk?

Een warmtenet is een vervanger voor aardgas, maar er zijn nog meer mogelijkheden. Op de website van het Energieloket kunt u door uw adres in te vullen zien welke warmteoplossing de voorkeur heeft. Deze voorkeursoplossing is duurzaam en heeft tegelijkertijd de laagste kosten voor de hele buurt. Ook ziet u wat u zelf alvast kunt doen om uw eigen woning voor te bereiden op een duurzame toekomst: https://aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/zwijndrecht 

Wat is de Transitievisie Warmte 2021?

Stap voor stap bereidt de gemeente Zwijndrecht zich voor op een toekomst zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft en wat het tijdspad per buurt is. Op dinsdag 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het document. De Transitievisie Warmte is een plan waarin staat hoe gemeenten stapsgewijs uiteindelijk aardgasvrij kunnen worden. Hiermee geven we richting aan de route en de aanpak, zodat het voor iedereen duidelijk is hoe we de overstap naar aardgasvrij wonen kunnen maken.

Wat staat er in de Transitievisie Warmte?

De Transitievisie Warmte laat zien wat in Zwijndrecht per wijk of buurt de meest logische alternatieven zijn voor aardgas en welke stappen er nodig zijn om uiteindelijk aardgasvrij te worden. In de Transitievisie Warmte staat ook in welke wijken op korte termijn begonnen kan worden met de voorbereidingen voor aardgasvrij. De Transitievisie Warmte is een visie. Het is dus geen definitief besluit over wat het alternatief voor aardgas in een wijk wordt of wanneer een wijk uiterlijk van het aardgas afgaat. Dat besluit wordt per wijk samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties genomen in wijkuitvoeringsplannen. Deze visie is opgesteld met de kennis en technieken van nu en is dus niet in beton gegoten. Elke vijf jaar wordt de Transitievisie Warmte opnieuw bekeken en worden de laatste inzichten op het gebied van wetgeving en innovatie meegenomen.
Lees hier de volledige Transitievisie Warmte 2021(pdf-bestand) en de bijlagen(pdf-bestand). Of lees eerst eens de korte samenvatting (pdf-bstand) door!

Waarom gaan we stoppen met aardgas?

Aardgas is een fossiele brandstof die onder andere in Nederland uit de grond wordt gehaald. Bij de verbranding van aardgas komt CO₂ vrij (kooldioxide). Dit is een broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat ons klimaat verandert. In de Drechtsteden gebruiken we met z’n allen veel aardgas voor het verwarmen van onze huizen, het douchen en het koken. Door over te stappen op andere manieren van verwarmen kunnen we onze uitstoot van CO₂ verminderen. Dit doen niet alleen de Drechtsteden. Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs om de temperatuurstijging op aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celcius. Dit is nodig om de klimaatverandering tegen te gaan. Als gevolg daarvan moet de CO₂-uitstoot in 2050 met 85 tot 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Bijna 95% van de 7,7 miljoen huishoudens in Nederland gebruikt nog steeds aardgas voor verwarming, warm water en om te koken. Al die woningen bij elkaar zorgen voor een flinke CO₂-uitstoot. In Nederland hebben we daarom afgesproken dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken om huizen en gebouwen te verwarmen. Ook de aardbevingen door aardgaswinning in Groningen zijn een belangrijke reden voor de Rijksoverheid om de aardgaswinning in Nederland te stoppen.