Energietransitie

In Nederland gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. Hoe we dat doen? Dat leest u in de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte.

Icoon Energie NIEUWVóór 2050 stappen we over op duurzame warmtevoorzieningen om onze huizen te verwarmen, kraanwater op temperatuur te brengen en te koken. Hoe bereiden we ons als gemeente Zwijndrecht voor op een toekomst zonder aardgas? Wat doen we gezamenlijk als regio? En wat kunt u zelf doen? U leest het hieronder.

Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie Drechtsteden 1.0 (RES) staat hoe de regio Drechtsteden gaat bijdragen aan het opwekken van meer duurzame energie. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van zonnepanelen op grote daken en kijken ook naar plekken in de regio voor zonneparken en windturbines. Meer weten? Lees de RES op de website van Drechtsteden Energie. U kunt ook een samenvatting lezen van de RES. Op www.res-drechtsteden.nl wordt in drie minuten duidelijk hoe de regio Drechtsteden de overstap naar duurzame energie de komende jaren gaat aanpakken. 

Transitievisie Warmte 2021

Stap voor stap bereidt de gemeente zich voor op een toekomst zonder aardgas. In de Transitievisie Warmte 2021 staat welk alternatief voor aardgas de voorkeur heeft en wat het tijdspad per buurt is. Op dinsdag 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met het document. Lees hier de volledige Transitievisie Warmte 2021 (pdf-bestand) en de bijlagen (pdf-bestand). Of lees eerst eens de korte samenvatting (pdf-bestand) door! Vragen over de overstap naar aardgasvrij? Bekijk hier een lijst met vragen en antwoorden

Warmtenet

Een goed alternatief voor aardgas is een warmtenet (ook wel stadsverwarming genoemd). Samen met Woonkracht10, Trivire en energiebedrijf HVC zien we kansen voor de aanleg van een warmtenet voor een aantal huurderscomplexen in Zwijndrecht. Lees meer over het warmtenet.

Meest gestelde vragen over wonen zonder aardgas - april 2021

Zorgvuldig en stap voor stap gaan we de komende jaren langzaam afscheid nemen van aardgas. We noemen dit de warmtetransitie. Elke inwoner en eigenaar van een gebouw krijgt hier op een gegeven moment mee te maken. Op de meeste plekken is isoleren de eerste stap. Hier vindt u de meest voorkomende vragen die inwoners van de Drechtsteden hebben gesteld bij het invullen van de enquête (november 2020). De vragen gaan over de volgende onderwerpen: 1. Waarom gaan we stoppen met aardgas? 2. Wat is een Transitievisie Warmte? 3. Alternatieven voor aardgas 4. Wonen zonder aardgas 5. Hoe zit het met kosten en financiering?

Duurzaam Drechtsteden - alles over verduurzamen & subsidies

Duurzaam Drechtsteden helpt u als woningeigenaar in Zwijndrecht met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Op Duurzaam Drechtsteden ziet u met de HuisScan snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. Ook krijgt u direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden. Door de koppeling met het lokale bedrijfsleven kunt u eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders in de regio.

Ga direct naar het Duurzaam Drechtsteden voor al uw vragen. 

Waterstofnetwerk Nederland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Hynetwork Services willen een transportnetwerk voor waterstofgas aanleggen in Nederland. In de regio Zuidwest-Nederland loopt het beoogde tracé onder meer via Zwijndrecht.
Lees meer in het nieuwsbericht van het ministerie en Hynetwork Services (pdf-bestand) en de folder (pdf-bestand).