Kloosstraat

De gemeente Zwijndrecht en het bestuur van PIT Kinderopvang en onderwijs werken aan een plan om een nieuwe school in te passen op de Kloosstraat.

Het gaat om een samenvoeging van de Margrietschool en de Bron. Idee is om vanuit het initiatief 'veerkrachtige wijken' dit gebied meer te laten betekenen voor de buurt. De plek is hiervoor bij uitstek geschikt. De nieuwe school wordt gebouwd langs de Karel Doormanlaan op een parkachtige kavel waarop de nodige openbare voorzieningen zijn aangebracht, zoals een speeltuin en een voetbalkooi. Naast de school wordt een maatschappelijke functie ondergebracht.

Inloopavond 22 februari 2023

Op 22 februari 2023 vond een inloopavond plaats in Hart van Meerdervoort, waarbij de omwonenden meer informatie over de plannen kregen en inbreng konden geven. De deelnemers werd gevraagd naar hun oordeel over het plan en naar suggesties voor de inrichting van het achterliggende gebied en de invulling van het maatschappelijk vastgoed.