Begroting 2024 : waar geeft Zwijndrecht geld aan uit?

Dinsdag 7 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2024 vastgesteld. In de begroting staat hoeveel geld de gemeente ontvangt en waar dit aan wordt uitgegeven.

Waar geeft Zwijndrecht geld aan uit?

Begroting in het kort

Bouwen aan vertrouwen

In 2024 gaan we verder met de uitvoering van 'Bouwen aan vertrouwen – Zwijndrecht Luistert’. Samen met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties bouwt de gemeente aan een krachtig(er) Zwijndrecht. Onder de naam ‘Zwijndrecht Luistert’ werken we samen aan wederzijds vertrouwen. Dat doen we aan de hand van drie bouwstenen die onderling sterk met elkaar verbonden zijn: dienstverlening, participatie en communicatie. De gemeente gaat meer in gesprek met de samenleving en inwoners concreter bij plannen betrekken. Luisteren, aanspreekbaar zijn in de wijk en duidelijk zijn in wat we van elkaar kunnen verwachten.

Krachtig Zwijndrecht 

We gaan door met woningen bouwen, verduurzamen, het versterken van onze bedrijven en onze buurten. Ook het doorbreken van armoede vraagt een lange adem en blijft daarom bovenaan de agenda staan. De gemeente voert een ruimhartig minimabeleid om de effecten van armoede en financiële problemen te verzachten. Kinderen en volwassenen moeten blijven sporten, bewegen en elkaar ontmoeten. We werken al hard aan het thema inclusie en we gaan in 2024 samen met inwoners inclusiebeleid opstellen. Zo blijft Zwijndrecht een plek waar iedereen mee kan doen en waarin aandacht is voor elkaar.

Financiën

Het Rijk heeft aangegeven dat gemeenten en provincies vanaf 2026 minder geld ontvangen. We moeten ons dan ook voorbereiden op bezuinigingen. Het college van burgemeester en wethouders gaat samen met de gemeenteraad werken aan een structureel sluitende begroting vanaf 2026.

Woonlasten

De lokale woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelastingen (OZB), de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De gemeenteraad heeft deze heffingen vastgesteld. De stijging van de woonlasten is in verhouding laag. De woonlasten stijgen gemiddeld met 2%. Dat is minder hard dan de inflatie van 4,2%. Dat komt doordat het tarieven voor de rioolheffing en het variabele deel van de afvalstoffenheffing in 2024 gelijk blijfven aan die van 2023. Huiseigenaren betalen jaarlijks OZB aan de gemeente. De hoogte van de OZB hangt af van de waarde van hun huis. De OZB stijgt voor 2024 met een gemiddelde inflatiecorrectie over de afgelopen 3 jaar (5,2%). De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen; een vast bedrag en een variabel bedrag. Het vaste tarief per huishouden bedraagt € 308,88. De hoogte van het variabele tarief hangt af van het aantal keer dat u de ondergrondse container voor restafval gebruikt of de restafvalbak laat legen.

Meer informatie

De volledige begroting vindt u bij de financiële stukken van de gemeente.