Recycle-tarief

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het is een bedrag dat ieder huishouden moet betalen voor het ophalen en het verwerken van huisvuil. De gemeente Zwijndrecht start op 1 januari 2023 met het recycle-tarief. Dat houdt in dat u minder afvalstoffenheffing betaalt als u uw afval goed scheidt. Klik verder voor antwoorden op veel gestelde vragen over het recycle-tarief.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het recycle-tarief.

Wat is het recycle-tarief?

Het recycle-tarief beloont de huishoudens die goed hun afval scheiden. Het daagt mensen uit om beter afval te gaan scheiden. Bij het recycle-tarief heeft u zelf invloed op het bedrag dat u betaalt aan afvalstoffenheffing. Het bedrag dat u moet betalen bestaat uit een vast en een variabel gedeelte. Op het bedrag van het variabele gedeelte heeft u zelf invloed. Het variabele bedrag dat u moet betalen hangt af van:

  • het aantal keer dat u de ondergrondse container voor restafval gebruikt;
  • het aantal keer dat uw grijze container (voor restafval) laat legen. 

Goed afval scheiden betekent dus simpelweg minder kosten.

Waarom het recycle-tarief in Zwijndrecht?

De gemeente heeft voor het recycle-tarief gekozen om te zorgen dat meer mensen hun afval gaan scheiden. Het verwerken van restafval wordt namelijk steeds duurder. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor afvalstoffenheffing omhoog; dat willen we voorkomen. Daarnaast is minder restafval beter voor het milieu. Het restafval wordt namelijk verbrand en dat zorgt voor luchtvervuiling. Afval van groente, fruit en tuin, etensresten, papier, plastic, blik en drinkpakken wordt niet verbrand. Hiervan kunnen nieuwe producten of verpakkingen gemaakt worden. De tarieven worden in het najaar van 2022 vastgesteld en zijn op dit moment dus nog niet bekend.

Wat gaat er nu gebeuren?

Het recycle-tarief gaat op 1 januari 2023 in. Om te zorgen dat ieder huishouden zijn afval goed kan scheiden gaan we het volgende doen:

  • 160 GFT-containers plaatsen bij flats
  • in een aantal wijken vervangen we de grijze bakken voor ondergrondse restafvalcontainers. Bewoners krijgen hierover bericht.

In het najaar van 2022 stelt de gemeente het vaste en het variabele tarief vast. Dan hoort u wat het vaste bedrag is dat u moet gaan betalen. Ook hoort u dan wat u moet betalen voor het weggooien van een zak in de ondergrondse container of het legen van uw grijze bak.

Wat worden de tarieven?

Iedereen betaalt aan het begin van het jaar een vast bedrag voor de afvalstoffenheffing. Aan het einde van het jaar betaalt u het variabele bedrag. Dat is afhankelijk van het aantal keer dat u de ondergrondse container voor restafval hebt gebruikt of de grijze container aan de weg hebt gezet.

Vragen en antwoorden

We kunnen het ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Hieronder leest u een overzicht van vragen en antwoorden.
 

Betaal ik voor het legen van de gft-bak, papierbak en bak voor plastic?

Bij het recycle-tarief betaalt u alleen voor het aantal keer dat u de ondergrondse restafvalcontainer gebruikt of de restafvalbak aan huis laat legen. U betaalt dus niet voor het aantal keer dat u uw gft-bak, papierbak of de bak voor plastic, blik en drinkpakken laat legen. Door goed afval te scheiden heeft u minder restafval en hoeft u minder vaak de ondergrondse restafval container te gebruiken.

Waarom betalen we extra voor restafval?

Er is geen sprake van extra kosten voor restafval, want die kosten zitten ook nu al in de afvalstoffenheffing. Bij recycle-tarief worden deze kosten alleen anders verdeeld. Op dit moment betaalt iedereen hetzelfde bedrag. Bij recycle-tarief gaan huishoudens die vaker restafval aanbieden meer betalen dan huishoudens die minder vaak restafval aanbieden. Goed afval scheiden gaat dus lonen!

Het is bewezen dat mensen hun afval beter gaan scheiden bij een financiële prikkel. Daardoor blijft er uiteindelijk minder restafval over en kan er meer gerecycled worden. Dat is goed voor het milieu. Ook houden we daardoor de kosten onder controle: restafval is duur om te verwerken en daarnaast heft het rijk een flinke belasting op restafval.

Hoe werkt het met de betaling van het vaste en variabele deel?

In het begin van het jaar ontvangt u de rekening van de gemeentelijke belastingen. Op dat moment betaalt u alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Het variabele deel betaalt u achteraf. Hiervoor krijgt u een rekening. Het bedrag dat u moet betalen is afhankelijk van het aantal keer dat u een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer heeft gegooid of de restafvalbak aan de weg heeft gezet.

Hoe kan ik besparen op mijn variabele deel?

Als u beter afval scheidt, houdt u minder restafval over. U hoeft dan minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer te gooien of de grijze bak minder vaak aan te bieden. Zo bespaart u geld.  

Waarom is het recycle-tarief juist nu nodig?

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. Een paar jaar geleden kregen de huishoudens extra bakken aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. Door deze verandering hebben we nu minder restafval per persoon. Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting, is dit het goede moment om nieuwe maatregelen te nemen.

In 2015 heeft de landelijke overheid een verbrandingsbelasting voor het verbranden van restafval ingevoerd. Sinds 1 januari 2019 is deze belasting verhoogd; elke gemeente in Nederland betaalt € 33 extra voor het verbranden van 1.000 kilo restafval. Deze verbrandingsbelasting komt nog bovenop de kosten voor het verbranden van restafval. De verwachting is dat het bedrag steeds verder stijgt. Dit betekent dat wanneer we niets doen, de afvalstoffenheffing ook verder stijgt.

Waarom deze werkwijze?

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten gaat het scheiden van afval beter en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Het recycle-tarief is een goede manier om inwoners te belonen als ze hun afval goed scheiden. Ook daagt het huishoudens uit om hun afval beter te scheiden en zo te besparen op de afvalstoffenheffing.

Hoe zit het voor mensen die nu kwijtschelding krijgen? En voor mensen met medisch afval zoals incontinentiemateriaal, een stoma of dialysemateriaal? 

Hier komt een regeling voor. Wat de regeling precies inhoudt, wordt eind 2022 bekend.

Hoe voorkomen jullie illegale afvaldumpingen? 

Net zoals nu kunnen we dit niet helemaal voorkomen. Wel ondernemen we extra acties, zoals:
•    de inzet van Toezicht en afvalcoaches (zij gaan inwoners helpen met afval scheiden);
•    het monitoren van de verschillende afvalstromen;
•    gerichte communicatie hierover.

Wordt het restafval gewogen?

Nee, het variabele tarief wordt bepaald door het aantal keer dat u een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit of de restafvalbak aan de weg zet. We kijken niet naar het gewicht van de afvalzak of het restafval in uw grijze bak.

Waarom wordt er niet afgerekend op gewicht?

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing.

Waarom wordt de verpakkingsindustrie niet aangepakt?

Daar valt inderdaad nog veel winst te behalen. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Bijvoorbeeld om verpakkingen te verbeteren, zodat deze gerecycled kunnen worden. Maar denk ook aan statiegeld op plastic petflesjes en mogelijk ook op lege frisdrankblikjes. En het verbod op gratis plastic tasjes en plastic bestek. Allerlei manieren om ons afval te verminderen. We volgen de ontwikkelingen op de voet.

Hoe kunnen mensen die zwerfafval opruimen dit nog doen zonder meer te betalen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente. We willen deze vrijwilligers graag blijven ondersteunen. Daarom komen hiervoor speciale afspraken. Wat die afspraken precies worden, is nu nog niet bekend.

Verandert de ophaalfrequentie van het groente-, fruit- & tuinafval en etensresten, of plastic, blik en drinkpakken of papier bij laagbouw?

De ophaalfrequentie bij laagbouw verandert op dit moment niet.

Hoe zit het met de privacy?

De toegangspas voor de ondergrondse restafvalcontainer houdt het aantal keer bij dat de container met de pas wordt geopend. De chip in de grijze bak houdt bij hoe vaak de bak wordt geleegd (dag en het tijdstip waarop dit gebeurt). De afvalpas of bak is gekoppeld aan een postcode en huisnummer. Het bijhouden van deze gegevens doen we uiteraard in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gemeente beheert de persoonsgegevens van inwoners. HVC werkt alleen met adresgegevens (postcode en huisnummer).

Komen er extra containers bij?

Er komen extra mogelijkheden bij flats om afval te scheiden. Zo gaan we bijvoorbeeld bakken plaatsen voor gft en etensresten. Voor laagbouw komen er geen extra containers bij. 

Wordt het afval uiteindelijk bij elkaar gegooid?

Nee, al het afval dat gescheiden wordt ingezameld, wordt ook gescheiden verwerkt. Bij elkaar gooien zou zonde zijn, niet alleen omdat het dan niet meer gerecycled kan worden, maar ook omdat gemixt afval het duurst is om te verwerken.

Komt er geen extra stankoverlast?

Het inzamelsysteem verandert niet, dus bakken hoeven niet langer te blijven staan. Gft en etensresten kunnen stinken, vooral in warme perioden. Voor restafval geldt dat over het algemeen veel minder. De inzameling van gft en etensresten blijft elke twee weken. 

Wordt er niet allerlei restafval in de plastic en groen bak gegooid?

Dat is een vaker gehoorde vraag. Maar de ervaring leert dat met de juiste inzet en controle bij inzameling door HVC en handhaving door de gemeente, dit goed bij te sturen is. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk om goed te communiceren over wat er in welke bak hoort. In de app van HVC is dat nu al te vinden. Deze app is te downloaden via de App store of Google Play store.