Recycle-tarief

De afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting. Het is een bedrag dat ieder huishouden moet betalen voor het ophalen en het verwerken van huisvuil. De gemeente Zwijndrecht is op 1 januari 2023 gestart met het recycle-tarief. Dat houdt in dat u minder afvalstoffenheffing betaalt als u uw afval goed scheidt. Lees verder voor antwoorden op veel gestelde vragen over het recycle-tarief.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het recycle-tarief.

Wat is het recycle-tarief?

Het recycle-tarief beloont de huishoudens die hun afval goed scheiden. Het daagt inwoners uit om beter afval te gaan scheiden. Bij het recycle-tarief heeft u zelf invloed op het bedrag dat u betaalt aan afvalstoffenheffing. Het bedrag dat u moet betalen bestaat uit een vast en een variabel (wisselend) gedeelte. Op het bedrag van het variabele gedeelte heeft u zelf invloed. Het variabele bedrag dat u moet betalen hangt af van:
•    het aantal keer dat u de ondergrondse container voor restafval gebruikt;
•    het aantal keer dat u de restafvalbak laat legen.

Goed afval scheiden betekent dus: minder betalen.

Waarom het recycle-tarief in Zwijndrecht?

De gemeente heeft voor het recycle-tarief gekozen om te zorgen dat meer mensen hun afval gaan scheiden. Het verwerken van restafval wordt namelijk steeds duurder. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor afvalstoffenheffing heel erg omhoog. Dat willen we voorkomen. Daarnaast is minder restafval beter voor het milieu. Afval van groente, fruit en tuin, etensresten, papier, plastic, blik en drinkpakken wordt gerecycled. Daar worden weer nieuwe producten of verpakkingen van gemaakt.

In deze video leggen we uit hoe het recycle-tarief werkt: 

Wat zijn de tarieven?

Bij het recycle-tarief bestaat de afvalstoffenheffing uit twee delen; een vast en een variabel deel. De hoogte van het variabele tarief hangt af van het aantal keer dat u de ondergrondse container voor restafval gebruikt of de restafvalbak laat legen.

Vast tarief 2023 

Het vaste tarief voor 2023 per huishouden bedroeg € 296,52.

Vast tarief 2024 

Het vaste tarief per huishouden bedraagt € 308,88 voor het jaar 2024.

Variabele tarief 

Naast het vaste tarief betaalt u ook voor het aantal keer dat u de ondergrondse container gebruikt of de bak langs de weg zet. Dit is het variabele deel dat geldt voor zowel 2023 en 2024. 

De kosten per keer dat u de ondergrondse container gebruikt voor restafval:
- 30 liter afvalzak     € 0,85
- 60 liter afvalzak    € 1,70

De kosten per keer dat u de restafvalbak langs de weg zet om te legen:

- 140 liter restafvalbak € 3,97
- 240 liter restafvalbak € 6,80
 

 

20221031 Tarieven

*Tot 1 mei 2023 kreeg u de mogelijkheid om te wennen aan het recycle-tarief. U heeft daarom van 1 januari tot 1 mei 2023 € 0,85 per keer betaald bij het gebruik van de ondergrondse container. 

Hoe werken de ondergrondse containers?

In deze video kunt u zien hoe de ondergrondse containers werken.  

Hoe werkt het met de betaling van het vaste en variabele tarief?

In het begin van het jaar ontvangt u de rekening van de gemeentelijke belastingen. In 2023 betaalt u alleen het vaste deel van de afvalstoffenheffing. Aan het einde van 2023 weten wij:

  • hoe vaak u de ondergrondse container heeft gebruikt voor het weggooien van een restafvalzak
  • hoe vaak u de restafvalbak heeft laten legen.

Begin 2024 wordt dit bedrag aan u doorberekend. 

Het tariefoverzicht is ook in andere talen beschikbaar

Kies uw taal:

Recycle-tarieven EngelsRecycle-tarieven Arabisch

Recycle-tarieven PoolsRecycle-tarieven Farsi

Recycle-tarieven Spaans Recycle-tarieven Turks

Wat betekent het recycle-tarief voor uw portemonnee?

Om u een idee te geven wat het recycle-tarief voor u betekent hebben we een aantal voorbeelden uitgewerkt met daarbij het overzicht van de kosten.

Voorbeeld 1: gezin met 2 kinderen dat goed afval scheidt

Doordat dit gezin goed afval scheidt hebben zij nog maar weinig restafval over. Eén keer in de week hebben zij een restafvalzak van 30 liter. In een heel jaar gebruiken zij de ondergrondse container 52 keer voor het weggooien van een 30 liter restafvalzak.

De afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar:
Vast tarief           € 296,52
Variabel tarief     €   44,20 (52 x € 0,85) 
Totaal                 € 340,72 (in 2022 betaalde dit gezin € 372,60)

Voorbeeld 2: gezin met 2 kinderen met restafvalbak dat beperkt afval scheidt

In dit gezin wordt wel aan afvalscheiding gedaan, maar nog lang niet optimaal. Veel plastic, papier en etensresten verdwijnen nog bij het restafval. Iedere week hebben zij een volle zak restafval van 60 liter. De restafvalbak wordt om de vier weken geleegd en zit dan helemaal vol. Per jaar wordt de restafvalbak 13 keer aan de weg gezet.

De afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar:
Vast tarief           € 308,88
Variabel tarief     €   88,40 (13 x € 6,80)
Totaal                 € 397,28 (in 2022 betaalde dit gezin € 372,60)

Voorbeeld 3: alleenstaande die goed afval scheidt

Deze alleenstaande scheidt het afval goed en daardoor blijft er nog maar weinig restafval over. Hierdoor hoeft deze persoon nog maar 1 x in de twee weken naar de ondergrondse container te lopen met een kleine afvalzak van 30 liter..

De afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar:
Vast tarief           € 308,88
Variabel tarief     €   22,10 (26 x € 0,85)
Totaal                 € 330,98 (in 2022 betaalde deze alleenstaande € 341,04) 

Voorbeeld 4: alleenstaande die geen afval scheidt

Deze alleenstaande kiest er bewust voor om al het afval in één zak te gooien en dus geen afval te scheiden. Dat zorgt ervoor dat er elke week een volle afvalzak van 60 liter in de ondergrondse container gegooid wordt. Aan het eind van het jaar is de klep van de ondergrondse container 52 keer geopend.

De afvalstoffenheffing aan het einde van het jaar:
Vast tarief           € 308,88
Variabel tarief     €   88,40 (52 x € 1,70)
Totaal:                € 397,28 (in 2022 betaalde deze alleenstaande € 341,04)

Download de HVC-app 

U kunt een app van HVC downloaden. Hierin vindt u handige informatie. Als u een persoonlijk account aanmaakt in de HVC-app, kunt u zien hoe vaak u de ondergrondse container gebruikt of uw restafvalbak laat legen. Maximaal 48 uur na het gebruik van de deze container of het legen van de restafvalbak ziet u in de app dat u de container heeft gebruikt. In de app krijgt u ook tips die speciaal voor u gelden, zodat u uw afval nog beter kan scheiden.

Download de HVC-app direct

Let op: download de app met het logo van HVC.

Vragen en antwoorden

We kunnen het ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Hieronder leest u een overzicht van vragen en antwoorden.
 

Betaal ik voor het legen van de gft-bak, papierbak en bak voor plastic?

Bij het recycle-tarief betaalt u alleen voor het aantal keer dat u de ondergrondse restafvalcontainer gebruikt of de restafvalbak aan huis laat legen. U betaalt dus niet voor het aantal keer dat u uw gft-bak, papierbak of de bak voor plastic, blik en drinkpakken laat legen. Door goed afval te scheiden heeft u minder restafval en hoeft u minder vaak de ondergrondse restafval container te gebruiken.

Waarom betalen we extra voor restafval?

Er is geen sprake van extra kosten voor restafval, want die kosten zitten ook nu al in de afvalstoffenheffing. Bij recycle-tarief worden deze kosten alleen anders verdeeld. Op dit moment betaalt iedereen hetzelfde bedrag. Bij recycle-tarief gaan huishoudens die vaker restafval aanbieden meer betalen dan huishoudens die minder vaak restafval aanbieden. Goed afval scheiden gaat dus lonen!

Het is bewezen dat mensen hun afval beter gaan scheiden bij een financiële prikkel. Daardoor blijft er uiteindelijk minder restafval over en kan er meer gerecycled worden. Dat is goed voor het milieu. Ook houden we daardoor de kosten onder controle: restafval is duur om te verwerken en daarnaast heft het rijk een flinke belasting op het verbranden van restafval. Als er niets zou veranderen, gaan de kosten voor afvalstoffenheffing fors omhoog; dat willen we voorkomen!

Hoe kan ik besparen op mijn variabele deel?

Als u beter afval scheidt, houdt u minder restafval over. U hoeft dan minder vaak een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer te gooien of de grijze bak minder vaak langs de weg te zetten om te laten legen. Zo bespaart u geld.  

Hoe werkt het met de 30 en 60 liter afvalzak?

Vanaf 1 mei 2023 kunt u bij de ondergrondse container kiezen voor het inwerpen van een 30 of 60 liter afvalzak. De 30 liter afvalzak is een kleine zak, de 60 liter afvalzak is een grote zak. Vanaf 1 mei gelden de tarieven van € 0,85 en € 1,70. 

Waarom is het recycle-tarief nodig?

Hoe minder restafval we verbranden, hoe beter dit is voor het milieu. Een paar jaar geleden kregen de huishoudens extra bakken aan huis voor plastic, blik en drinkpakken. Door deze verandering hebben we nu minder restafval per persoon. Maar dit is nog niet voldoende. De verwachting is dat kosten voor de verbranding van restafval steeds verder stijgt. Dit betekent dat wanneer we niets doen, de afvalstoffenheffing ook verder stijgt. Gezien de landelijke ontwikkelingen, zoals de terugkerende verhoging van de verbrandingsbelasting, is dit het goede moment om nieuwe maatregelen te nemen.

Waarom deze werkwijze?

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk systeem. In die gemeenten gaat het scheiden van afval beter en is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager. Het recycle-tarief is een goede manier om inwoners te belonen als ze hun afval goed scheiden. Ook daagt het huishoudens uit om hun afval beter te scheiden en zo te besparen op de afvalstoffenheffing.

Wat betekent het recycle-tarief voor mensen die nu kwijtschelding krijgen?

Voor mensen die nu kwijtschelding krijgen is hebben ook bij het recycle-tarief een regeling getroffen. Hiervoor geldt dat het vaste tarief à € 296,52 in z'n geheel wordt kwijtgescholden. Binnen het variabel tarief wordt maximaal € 73,95 kwijtgescholden. Dit komt neer op het weggooien van 1 volle 60 liter afvalzak per week. Heeft u meer restafvalzakken? Dan betaalt u voor het weggooien van deze afvalzakken.
De maximale kwijtschelding komt in 2023 neer op € 296,52 + € 73,95 = € 370,47. Hierbij is rekening gehouden met het 'wen'-tarief van de eerste maanden in 2023.  

Dit houdt dus in dat wij aan de inwoners vragen het afval zo mogelijk te scheiden en minder restafval aan te bieden, dus ook de inwoners die gebruik maken van de kwijtscheldingsregeling. Biedt u vaker restafval aan dan in de regeling staat, dan wordt dit toch bij u in rekening gebracht.

En wat betekent het voor mensen met onvermijdbaar medisch afval? 

Hiervoor is een regeling opgesteld, deze houdt het volgende in: 
  
Huishoudens die als gevolg van een chronische ziekte of handicap veel extra (medisch) restafval hebben kunnen gebruik maken van de regeling "vrijstelling afvalstoffenheffing onvermijdbaar medisch afval".
Onder onvermijdbaar medisch afval verstaan wij  bijvoorbeeld incontinentie-, stoma- en dialysemateriaal. Medicijnresten en gebruikte naalden e.d. vallen hier niet onder. Deze kunnen bij de apothekers worden ingeleverd.
Huishoudens die gebruik maken van deze regeling betalen in 2024 het vaste tarief van € 308,88 en daarnaast een totaal variabel tarief  van € 54,40. Dit staat gelijk aan 32 aanbiedingen van een 60 liter restafvalzak in een (ondergrondse) verzamelcontainer of 8 keer legen van een minicontainer voor restafval. Alle aanbiedingen hierboven worden vrijgesteld van betaling zolang het om restafval gaat dat binnen uw huishouden vrijkomt. De totale afvalstoffenheffing voor deze huishoudens bedraagt na afloop van 2023 dus € 308,88 + € 54,40 = € 363,28.
 
Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling vragen wij om aan te tonen dat er daadwerkelijk sprake is van onvermijdbaar medisch afval. Dat kan via een recente factuur/nota/pakbon van de apotheek of ziektekostenverzekeraar (mits uw naam en woonadres erop staat), of via een medische verklaring.
U kunt hier het aanvraagformulier downloaden. 

Komt er een regeling voor gezinnen met jonge kinderen die wegwerpluiers dragen?

Voor gezinnen met jonge kinderen die wegwerpluiers dragen komt geen speciale regeling. Een goed alternatief voor wegwerpluiers is het gebruik van wasbare luiers. Deze herbruikbare luiers zijn prettig in gebruik en de (totale) kosten van de periode waar ze in gebruikt worden, zijn lager dan bij wegwerpluiers. Er zijn meerdere leveranciers die wasbare luiers aanbieden. Helaas zijn er bijna geen partijen in Nederland die wegwerpluiers kunnen recyclen en belanden de wegwerpluiers bij het restafval in de verbrandingsinstallatie. Apart inzamelen heeft hierdoor ook geen nut. 

Wordt het restafval gewogen?

Nee, het variabele tarief wordt bepaald door het aantal keer dat u een afvalzak in de ondergrondse restafvalcontainer gooit of de restafvalbak aan de weg zet. We kijken niet naar het gewicht van de afvalzak of het restafval in uw grijze bak.

Waarom wordt er niet afgerekend op gewicht?

De kosten voor de techniek van het wegen zijn in aanschaf en onderhoud erg hoog. Zeker bij de ondergrondse containers. Ook hebben de containers met een weegsysteem vaker storing.

Waarom wordt de verpakkingsindustrie niet aangepakt?

Daar valt inderdaad nog veel winst te behalen. Er zijn veel ontwikkelingen bij producenten. Bijvoorbeeld om verpakkingen te verbeteren, zodat deze gerecycled kunnen worden. Maar denk ook aan statiegeld op plastic petflesjes en mogelijk ook op lege frisdrankblikjes. En het verbod op gratis plastic tasjes en plastic bestek. Allerlei manieren om ons afval te verminderen. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Wij hebben daar als gemeente weinig invloed op en richten ons op wat wij kunnen doen om de hoeveelheid restafval terug te dringen.

Hoe kunnen mensen die zwerfafval opruimen dit nog doen zonder meer te betalen?

We zijn erg blij met de vrijwilligers die zwerfafval opruimen in de gemeente (ook wel een ZAPper genoemd). We willen deze vrijwilligers graag blijven ondersteunen en hier is een speciale regeling voor. Wilt u ook gaan zappen en een steentje bijdragen aan een schoner Zwijndrecht? Dat kan! Aanmelden kan door het invullen van het digitale aanmeldformulier: www.wijkenzwijndrecht.nl/zap

Voor meer informatie kijk op de Zwerfafval pagina

Verandert de ophaalfrequentie van het groente-, fruit- & tuinafval en etensresten, of plastic, blik en drinkpakken of papier bij laagbouw?

De ophaalfrequentie bij laagbouw verandert op dit moment niet.

Waarom zijn de verzamelcontainers in de wijk voor plastic, blik en drinkpakken sinds kort alleen toegankelijk met een afvalpas?

De toegangscontrole op de verzamelcontainers in de wijk voor plastic, blik en drinkpakken is aangebracht om ervoor te zorgen dat de container alleen gebruikt kan worden door de toegewezen adressen en niet door anderen. Bij het recycle-tarief betaalt u alleen voor het aantal keer dat u de ondergrondse restafvalcontainer gebruikt of de restafvalbak aan huis laat legen. U betaalt dus niet voor het gebruiken van de verzamelcontainers voor plastic, blik en drinkpakken. Door goed afval te scheiden (waaronder plastic, blik en drinkpakken) heeft u minder restafval en hoeft u minder vaak de ondergrondse restafval container te gebruiken.

Waarom heeft mijn gft-bak een chip?

De chip in de gft-bak is een registratiemiddel dat gekoppeld is aan uw postcode en huisnummer. Op deze manier is er inzicht in het exacte aantal bakken dat in de gemeente gebruikt wordt. De chip registreert het aantal keer dat de bak geleegd wordt en de dag en tijdstip waarop het plaatsvindt. Daarnaast wil de gemeente en HVC het illegaal gebruik van bakken tegengaan. 

Hoe zit het met de privacy?

De toegangspas voor de ondergrondse restafvalcontainer houdt het aantal keer bij dat de container met de pas wordt geopend. De chip in de grijze bak houdt bij hoe vaak de bak wordt geleegd (dag en het tijdstip waarop dit gebeurt). De afvalpas of bak is gekoppeld aan een postcode en huisnummer. Het bijhouden van deze gegevens doen we uiteraard in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De gemeente beheert de persoonsgegevens van inwoners. HVC werkt alleen met adresgegevens (postcode en huisnummer). Op de website van www.hvcgroep.nl vindt u de privacyverklaring, meer informatie over het gebruik van de geregistreerde gegevens en hoe HVC daar vertrouwelijk mee omgaat. 

Komen er extra containers bij?

Er zijn extra mogelijkheden bij flats om afval te scheiden. Zo hebben we bijvoorbeeld containers geplaatst voor gft en etensresten.

Hoe werkt het met grof afval?

Grof afval kunt u op vertoon van uw afvalpas gratis afgeven bij Milieustraat Noordpolder aan de Crezeepolderweg in Hendrik-Ido-Ambacht. Grof (huishoudelijk) afval kunt u ook thuis op laten halen. Hiervoor wordt een eigen bijdrage van € 20,00 berekend. Gratis blijft het ophalen van elektrische apparaten en grof snoeiafval. Meer informatie vindt u hier.

Wordt het afval uiteindelijk bij elkaar gegooid?

Nee, al het afval dat gescheiden wordt ingezameld, wordt ook gescheiden verwerkt. Bij elkaar gooien zou zonde zijn, niet alleen omdat het dan niet meer gerecycled kan worden, maar ook omdat restafval het duurst is om te verwerken.

Komt er geen extra stankoverlast?

Het inzamelsysteem verandert niet, dus bakken hoeven niet langer te blijven staan. Gft en etensresten kunnen stinken, vooral in warme perioden. Voor restafval geldt dat over het algemeen veel minder. Klik hier voor tips om stank in de gft-bak te voorkomen. 

Wordt er niet allerlei restafval in de plastic en groen bak gegooid?

Dat is een vaker gehoorde vraag. Maar de ervaring leert dat met controle bij inzameling door HVC en handhaving door de gemeente, dit goed bij te sturen is. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat u op hoogte bent van wat er in welke bak hoort. In de app van HVC is dat nu al te vinden. Deze app is te downloaden via de App store of Google Play store.

Is de uitleg van het recycle-tarief ook in andere talen beschikbaar?

Ja, de uitleg over het recycle-tarief en hoe je kunt afval scheiden is in meerdere talen beschikbaar. Klik op de afbeelding om de folder in de desbetreffende taal te downloaden.

Drieluik recycle-tarief Arabisch Drieluik recycle-tarief Engels
     

Drieluik recycle-tarief Spaans Drieluik recycle-tarief Farsi

Drieluik recycle-tarief Turks Drieluik recycle-tarief Pools

Mijn vraag staat er niet tussen. Waar kan ik terecht met mijn vraag?

Stuur uw vraag via e-mail naar: afvalscheiden@zwijndrecht.nl. Wij reageren zo snel als mogelijk.