Documenten ter inzage

Voor bepaalde (voorgenomen) besluiten is het wettelijk verplicht dat de gemeente deze fysiek en digitaal ter inzage legt. Dat betekent dat het (ontwerp-)besluit en alle stukken die daarbij horen, bekeken kunnen worden. Op deze pagina leest u meer over de documenten die ter inzage liggen.

Verkeersbesluiten en straatnaambesluiten

Deze voorgenomen besluiten vindt u in het gemeenteblad van Zwijndrecht via www.officielebekendmakingen.nl

Ruimtelijke plannen

Informatie over bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure) leest u op de webpagina Ruimtelijke plannen.

Besluiten in uw buurt

Op de website overheid.nl publiceert de gemeente Zwijndrecht alle (voorgenomen) besluiten, regelgeving en beleid. In de linkerkolom vindt u onder 'Extra informatie' een link 'Bekijk documenten'. U kunt dan alle bijbehorende stukken inzien. Rechtsboven staat de uiterste reactiedatum.

Wilt u automatisch op de hoogte gesteld worden van (voorgenomen) besluiten? Dan kunt u zich aanmelden bij Berichten over uw buurt van Overheid.nl.