IPv6

Drechtsteden is zich bewust van de noodzaak digitale dienstverlening mogelijk te maken en digitale connectiviteit te vergroten door te voldoen aan de IPv6-standaard. Drechtsteden werkt hard aan hervorming van de softwarevoorzieningen en herziening van dienstverleningsconcepten.

Ook werkt Drechtsteden aan technische vernieuwing van ICT-middelen. Drechtsteden kiest ervoor de aanpassing naar de IPv6 standaard onderdeel van die eerder genoemde hervorming en vernieuwing te maken. Daarmee voldoet Drechtsteden pas op een later gepland moment aan de IPv6-standaard.