Informatie voor de pers

Vragen over de portefeuille van de burgemeester en de wethouders kan je stellen aan de woordvoerders. Zij kunnen ook bemiddelen bij aanvragen voor interviews.

De woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor de media. Ben je niet van de media? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur contact op met tel. 14 078 of maak online een afspraak via de contactpagina.

Wil je alle persberichten van de gemeente Zwijndrecht in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan.

Aanmelden persberichten 

Burgemeester Leon Anink

Openbare orde en veiligheid, Brandweer en crisisbeheering, Kabinetszaken, Vergunningverlening (horeca, evenementen, APV), Coördinatie toezicht en handhaving, Veilige Publieke Taak. 

Woordvoerder: Wilko Peenstra

Wethouder Jacqueline van Dongen

Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu, Openbare Ruimte, Natuur en recreatie, Gezonde leefomgeving, Kunst en cultuur, Dierenwelzijn, Coördinatie omgevingsvisie, RES Regionale Energiestrategie Drechtsteden, 1e locoburgemeester, Wijkwethouder Centrum en Walburg.

Woordvoerder: Patrick Kievit

Wethouder Tycho Jansen

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Grondbedrijf, Personeel en Organisatie, Service Gemeente Dordrecht, Coördinatie Smart Delta Drechtsteden, Veerkrachtige ondernemers, Binnenvaart, Facilitaire zaken en accommodaties (niet zijnde sport en onderwijs), Informatie en communicatietechnologie, Eigenaarsrol verbonden partijen (ROM-D, Stedin, Oasen NV, BV Gemeenschappelijk Bezit Evides, NV Bank Nederlandse Gemeenten), 2e locoburgemeester, Wijkwethouder Kort Ambacht en Nederhoven.

Woordvoerder: Silvia Deckers

Wethouder Robert Kreukniet

Omgevingswet, Volkshuisvesting, Woonbeleid en wooncarrière, Vergunningverlening Ruimtelijke Ontwikkeling, Grond- en ruimtestrategie, Verkeer en vervoer, Monumenten en archeologie, Regionale samenwerking Bouwen en Wonen, 3e locoburgemeester, Wijkwethouder Heer Oudelands Ambacht.

Woordvoerder: Matthijs Heuvelman

Wethouder Ronald de Meij

Dienstverlening, Welzijn, WMO en zorg, Woonzorgvisie, Beschermd wonen en opvang, Aandachtswijken, Wijkplatforms en dorpsraad, Inburgering, Sport- en onderwijsaccommodaties, 4e locoburgemeester, Wijkwethouder Noord en Heerjansdam.

Woordvoerder: Vivienne Schiks

Algemene vragen

Voor andere vragen of bij geen gehoor,  stuur een e-mail naar het algemene adres van team Communicatie.