Reglement van orde

Een Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering van de rekenkamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. Het reglement wordt door de organisatie waarvoor het van toepassing is zelf vastgesteld.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Reglement van orde pdf, 585kB