Rekenkamer

  • Wat doet de Rekenkamer en wie zijn er lid?

    De rekenkamer wil voor de gemeenteraad en burgers zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente Zwijndrecht.

  • Publicaties

    Een overzicht van alle publicaties van de Rekenkamer.

  • Reglement van orde

    Een Reglement van Orde bevat regels over de gang van zaken in een vergadering van de rekenkamer. Het gaat dan bijvoorbeeld om de wijze van besluitvorming, de volgorde van spreken door aanwezigen en het vastleggen van besluiten. Het reglement wordt door de organisatie waarvoor het van toepassing is zelf vastgesteld.