Kinderburgemeester en kinderambassadeurs

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen in Zwijndrecht meedenken en hun stem laten horen. De kinderburgemeester en ambassadeurs spelen hierin een belangrijke rol.

Zwijndrecht krijgt nieuwe kinderburgemeester en elf kinderambassadeurs

De gemeente Zwijndrecht krijgt voor het jaar 2022/2023 een nieuwe kinderburgemeester en maar liefst elf kinderambassadeurs die hun stem in Zwijndrecht laten horen en meedenken over belangrijke zaken binnen de gemeente.

De nieuwe kinderburgemeester Melle Kramer van CKC Juliana wordt op dinsdag 30 augustus 2022 officieel beëdigd tijdens een raadsvergadering. Die avond draagt de huidige kinderburgemeester, Jaylinn Addink uit groep 8 van KBS De Toermalijn, haar ambtsketen officieel over. Kinderburgemeester Melle Kramer: "Ik ben heel blij dat ik de nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Zwijndrecht ben en kijk er heel erg naar uit om samen met de elf andere kinderambassadeurs mooie dingen voor Zwijndrecht te betekenen."

Een verbinder

Burgemeester Hein van der Loo: "Ik heb Melle nu al leren keren als een echte verbinder die ideeën graag samen verder brengt. En 'samen doen' is waar we voor staan in Zwijndrecht. Ik zie uit naar de samenwerking met mijn nieuwe collega-burgemeester en de kinderambassadeurs!

Installatie en afscheid

Op dinsdag 30 augustus 2022 wordt kinderburgemeester Melle Kramer geïnstalleerd. Ook de elf andere kinderambassadeurs worden dan benoemd: Manou Kleinjan (Abraham Hellenbroekschool), Mats Vreugdenhil (Het Akkoord), Mario van der Linden (De Develhoek), Jesse Ikoeazu (De Tourmalijn, Emmastraat), Ata Arikan (De Bron), Fenne Bloem van der Horst (De Tandem), Thijs Meuzelaar (De Tourmalijn, Schaepmanlaan), Wouter Nuis (KC De Brug), Sascha Loïs van Zijderveld (De Rank), Norah Welgraven (KC de Kim) en Ruben Drescher (KC de Notenbalk).

Tegelijkertijd nemen we op deze avond afscheid van de huidige kinderburgemeester Jaylinn Addink en de drie kinderambassadeurs: Jackie-Ann Hofland, Susa Kleinjan en Merel Janssen. Fenne Bloem van der Horst blijft nog een jaar kinderambassadeur.

Kinderburgemeester Melle KramerKinderambassadeurs gemeente Zwijndrecht​​​​​​

Gevraagd en ongevraad advies

Leren meedenken, naar elkaar luisteren, begrijpen wat er speelt, een eigen mening vormen, daarover praten en samen tot een beslissing komen; dat zijn belangrijke fundamenten van onze democratie. Dit leren kinderen het beste door het zelf te doen. Zwijndrecht geeft ze deze mogelijkheid door een jaar lang kinderburgemeester of 1 of 2 jaar kinderambassadeur te zijn. De kinderen kunnen zelf onderwerpen aandragen, maar het gebeurt ook regelmatig dat medewerkers van de gemeente de kinderen vragen om ergens over mee te denken of bij te helpen.

De kinderambassadeurs van schooljaar 2021/2022

Jaylinn Addink, uit groep 8 van KBS De Toermalijn is kinderburgemeester van de gemeente Zwijndrecht gedurende het schooljaar 2021/2022. Zij wordt daarbij geholpen door kinderambassadeurs Jackie Ann, Susa, Fenne en Merel. Met elkaar denken ze na over onderwerpen die zij belangrijk vinden voor Zwijndrecht. Jaylinn is erg enthousiast over haar functie: "Ik vind het heel leuk om dingen te organiseren voor Zwijndrecht. Ik heb veel ideeën, die ik met de kinderambassadeurs ga bespreken. We horen ook graag van alle andere kinderen wat zij belangrijk vinden." 

Sophie van der Walle van KC Impuls startte in 2020 als eerste kinderburgemeester van Zwijndrecht en werd daarbij ondersteund door kinderambassadeurs Merel, Olivia, Luna en Aren. In de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 28 september 2021 droegen zij het stokje over aan deze nieuwe toppers!

 

Waarom het zo leuk is om kinderambasasdeur te zijn? De kinderambassadeurs en burgemeester van 2021/2022 vertellen het!