Collegebesluiten

Bekijk de actuele besluiten die zijn genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Zodra een besluit is goedgekeurd door B&W, wordt deze openbaar gemaakt op deze pagina. U vindt de besluiten onder collegebesluiten 2020 en 2021.

 Collegebesluiten 2020 Collegebesluiten 2021