Collegebesluiten

Bekijk de actuele besluiten die zijn genomen door het college van burgemeester en wethouders.

Zodra een besluit is goedgekeurd door B&W, wordt deze openbaar gemaakt op deze pagina. 

Collegebesluiten 2021

Volgt nog.