Zorg en ondersteuning via de Wmo

Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelfstandig kunnen wonen en mee kunnen doen aan activiteiten. De gemeente Zwijndrecht is verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van inwoners (Wmo).

Heb je moeite met meedoen in de samenleving? Of problemen met zelfstandig leven? Dan kun je hulp vragen via maatschappelijke ondersteuning.

Vivera Sociaal Wijkteam

Om maatschappelijke hulp aan te vragen, kun je terecht bij het Vivera Sociaal Wijkteam. Het Vivera Sociaal Wijkteam is er voor iedereen in Zwijndrecht, voor elke leeftijd. Je kunt er bijvoorbeeld naar toe met vragen over opvoeden en opgroeien, relaties, gezondheid, wonen en mantelzorg.

Hulp op maat

Het kan ook dat je meer hulp en ondersteuning nodig hebt. Je kunt dan hulp op maat aanvragen voor:

 • hulp in het huishouden
 • persoonlijke begeleiding
 • dagbesteding
 • kortdurend verblijf
 • rolstoel 
 • vervoer
 • aanpassen van uw woning
 • beschermd wonen
 • opvang

Voor meer informatie over hulp op maat en het doen van een aanvraag, kun je terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden.

Extra vergoeding

Hieronder lees je welke vergoedingen er zijn.

Is in Zwijndrecht een eigen bijdrage voor algemene voorzieningen verplicht?

Als je een aanvraag hebt voor hulp, wordt er eerst gekeken naar wat je zelf nog kan. Daarnaast zijn er een aantal algemene voorzieningen. Bijvoorbeeld een klussendienst of boodschappen-, maaltijden-, of vervoersservice. Ook maatschappelijke activiteiten in de buurt zijn algemene voorzieningen, bijvoorbeeld een inloophuis. Iedereen mag meedoen aan een algemene voorziening.

De gemeente Zwijndrecht vraagt voor algemene voorzieningen geen eigen bijdrage. De gebruikskosten bij voorzieningen, zoals voor een broodje of kopje koffie, moet je wel betalen.

Is in Zwijndrecht een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen (zorg op maat) verplicht?

Een maatwerkvoorziening is een persoonlijke voorziening. Zorg wat op maat wordt geregeld en past bij jouw beperkingen en vraag voor ondersteuning. Je hebt hiervoor een indicatie nodig. De Sociale Dienst regelt deze indicatie. Je doet hiervoor eerst een melding.

De gemeente Zwijndrecht vraagt voor maatwerkvoorzieningen (zorg op maat) een eigen bijdrage van €20,60 per maand. Dit geldbedrag is landelijk afgesproken.

 Is in Zwijndrecht een eigen bijdrage voor de was- en strijkservice verplicht?

Om gebruik te kunnen maken van de was- en strijkservice vragen we geen extra eigen bijdrage per maand als je al gebruik maakt van de maatwerkvoorziening. De was- en strijkservice valt dan binnen de €20,60 die je al per maand aan eigen bijdrage betaalt. 

Welke mogelijkheden heb ik om te reizen?
Wat is een persoonsgebonden budget (pgb) en waar kan ik het voor gebruiken?

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee je zelf zorg, verpleging of hulp kan inkopen. Je bepaalt zelf waar, wanneer en van wie je de zorg krijgt.

Je kunt het persoonsgebonden budget (pgb) in Zwijndrecht:

 • vrij besteden
 • gebruiken voor huishoudelijke ondersteuning
 • gebruiken voor vervoer.

Extra ondersteuning

Welke mogelijkheden voor extra ondersteuning zijn er: 

 1. Ik wil gebruikmaken van de was- en strijkservice

  Binnen de Drechtsteden is er een was- en strijkservice (WaST). Inwoners van Zwijndrecht, die een indicatie Huishoudelijke Ondersteuning hebben, mogen hier gebruik van maken. Het wasgoed wordt thuis opgehaald. Daarna wordt de was gemerkt, gewassen, gedroogd, gevouwen en gestreken. Het wasgoed wordt anoniem verwerkt en binnen drie werkdagen teruggebracht. Om gebruik te kunnen maken van de was- en strijkservice vragen we geen extra eigen bijdrage per maand als je al gebruik maakt van de maatwerkvoorziening. De was- en strijkservice valt dan binnen de €20,60 die je al per maand aan eigen bijdrage betaalt. Heb je geen recht op een maatwerkvoorziening, maar wil je wel gebruik maken van de was- en strijkservice? Dan betaal je de kostprijs voor het wassen en strijken van de was.  Meer informatie over en aanvragen ondersteuning bij het huishouden.
   

  Ben je zelf niet (langer) in staat om het huishouden te doen? Dan kom je in aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. Meer informatie over vormen van huishoudelijke ondersteuning, eigen bijdrage en/of zorg in natura of pgb.

 2. Gebruikmaken van een Wmo-voorziening? Vraag een keukentafelgesprek aan.
   
 3. Ik wil bijzondere bijstand
  Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor mensen met een laag inkomen. Je kunt dit geld gebruiken voor dingen die je écht nodig hebt, maar niet zelf kunt betalen. De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn.
   
 4. Met de Drecht- en/of Wijkhopper reizen? Vraag de Drechthopperpas aan.
   
 5. Ik heb een rolstoel nodig
 6. Ik ben jonger dan 18 jaar en heb zorg/ondersteuning nodig

  Jeugdteams Zuid-Holland Zuid ondersteunen gezinnen met kinderen en jongeren van de regio Zuid-Holland Zuid bij problemen met opvoeden en opgroeien. Het team kan jongeren en ouders bij veel vragen helpen.

 7. Informatie voor mantelzorgers 

  Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een familielid of goede bekende met een beperking, chronische aandoening of ziekte, dementie of een psychiatrische achtergrond. Zij zorgen voor iemand omdat ze een persoonlijke band met hen hebben. Mantelzorg wordt gegeven vanuit verbondenheid, dat maakt mantelzorg ook zo waardevol. Voor de persoon die zorg verleent en voor de persoon die de zorg ontvangt.

Heb je een andere vormen van zorg en ondersteuning nodig? Vraag om hulp!

Heb je zorg en ondersteuning nodig, die de gemeente of de sociale dienst niet aanbieden? Vraag om hulp. Er zijn veel mensen en organisaties die jou verder kunnen helpen. Maak hier gebruik van!

Verordening Maatschappelijke ondersteuning Gemeentelijke Zwijndrecht

In de verordening maatschappelijke ondersteuning  staan de regels voor onze gemeente over de uitvoering van de wmo. Hierin lees je wat je van de gemeente mag verwachten en wij van jou.