Mantelzorg Zwijndrecht

Mantelzorgers zijn mensen die voor een lange tijd zorgen voor iemand uit hun omgeving die chronisch ziek of gehandicapt is en veel hulp nodig heeft.

Veel mensen weten zelf niet dat ze mantelzorger zijn. Laat staan dat ze weten waar ze hulp kunnen krijgen. Daarom is het belangrijk dat wij hen wél zien. In de gemeente Zwijndrecht kunnen mantelzorgers terecht bij het Vivera Sociaal Wijkteam voor:

  • informatie
  • activiteiten voor mantelzorgers
  • vragen over vervangende zorg en andere vragen

Vivera Mantelzorgpas

In de gemeente Zwijndrecht zijn er ongeveer 1.300 inwoners die mantelzorg geven aan andere inwoners. Inwoners die zich inzetten voor anderen zijn onmisbaar. De gemeente Zwijndrecht waardeert de inzet van mantelzorgers. Om deze inwoners te bedanken voor hun inzet, biedt Zwijndrecht de Mantelzorgpas aan ter waarde van € 40,-. Deze Mantelzorgpas kun je onder andere besteden bij lokale ondernemingen. Meer over deze pas lees je op de website van Mantelzorg Zwijndrecht.