Inwonersadviesraad Zwijndrecht

Krijgen inwoners de hulp die ze nodig hebben? Kan iedereen in Zwijndrecht meedoen in de maatschappij? Dit zijn vragen waar de inwonersadviesraad zich mee bezig houdt. De inwonersadviesraad is onafhankelijk en adviseert de gemeente over bijvoorbeeld jeugdhulp, armoede en zorg.

De inwonersadviesraad bestaat uit inwoners van Zwijndrecht. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over sociale onderwerpen. Denk aan:

•    Wet Maatschappelijke Ondersteuning
•    Jeugdhulp
•    Participatie
•    Armoede
•    Laaggeletterdheid
•    Cultuur
•    Sport
•    LHBTIQ+

Waarom een inwonersadviesraad? 

Soms heeft iemand extra hulp nodig. Dat kan voor korte of langere tijd zijn. Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er dan ook goede hulp is in Zwijndrecht. Ook vinden we het belangrijk dat onze inwoners zoveel mogelijk kunnen (blijven) meedoen aan de samenleving. Daarom zijn we blij dat de inwonersadviesraad de gemeente adviseert hierover en signalen aan ons doorgeeft. 

Voor wie is de inwonersadviesraad?

De inwonersadviesraad is er voor iedereen van 0 tot 100+. De inwonersadviesraad komt namens de inwoners van Zwijndrecht op voor de belangen van bijvoorbeeld:

  • ouderen
  • jongeren
  • inwoners met een lichamelijke of verstandelijke beperkingen
  • mensen die gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg. 

Wat betekent dit voor jou?

Loop je ergens tegenaan als het gaat om zorg en ondersteuning? Heb je tips? Mis je iets in het zorgaanbod? Neem dan contact op met de inwonersadviesraad. 

Contactinformatie

Kijk voor meer informatie op de website van de inwonersadviesraad Zwijndrecht.