Vogelbuurt-West

De gemeente gaat het riool in de Vogelbuurt-West vervangen en de openbare ruimte opnieuw inrichten. Hierbij houden we onder andere rekening met klimaatverandering, groen, parkeren en spelende kinderen. Zo blijft het ook in de toekomst fijn wonen in deze buurt. In totaal duren de voorbereidingen en werkzaamheden 5 jaar. We verwachten dat de werkzaamheden eind 2024 starten en midden 2027 klaar zijn.

Waar gaan we aan de slag?

We pakken de Vogelbuurt-West aan. Dit is het deel van de Vogelbuurt ten westen van de Meerkoetstraat.

Kaart projectgebied Vogelbuurt-West

Wat hebben we gedaan?

  • Op 30 november 2023 is er een bewonersavond geweest. Lees de vragen en antwoorden (pdf, 171 kB) die tijdens deze bijeenkomst gesteld zijn terug en bekijk de presentatatie (pdf, 50 MB). Na de bewonersbijeenkomt is een klankbordgroep gevormd van inwoners en diverse andere betrokkenen.
  • Eind 2023 is er een enquête uitgezet. De resultaten zijn besproken in de klankbordgroep
  • Rondwandeling door de Vogelbuurt West met Buurtsaam.
  • 1 op 1 gesprekken in de wijk.
  • Op 12 juni 2024 is er een buurtsessie voor bewoners geweest. De uitkomsten van de buurtsessie vind je in de presentatie van de bewonersbijeenkomst van 3 juli 2024(pdf, 39 MB).
  • Op 3 juli 2024 is er een bewonersbijeenkomst geweest. Tijdens deze bijeenkomst werden de uitgangspunten en verschillende mogelijkheden uitgelegd. Bekijk het verslag (pdf, 303 kB) en de presentatie (pdf, 39 MB) van deze bijeenkomst.

Klankbordgroep

Er is na de eerste informatiebijeenkomst een klankbordgroep gevormd van inwoners en diverse andere betrokkenen. Met deze klankbordgroep zijn we tijdens een aantal bijeenkomsten in gesprek gegaan over ideeën en wensen voor het ontwerp. Deze gesprekken gaan bijvoorbeeld over verkeersveiligheid, groen, ontmoetingsplekken en speeltuinen.

Waar zijn we nu mee bezig?

We zijn het voorlopig ontwerp aan het uitwerken. Daarvoor zijn we in gesprek gegaan met inwoners en andere belanghebbenden. Waar mogelijk nemen we gedachten en ideeën die met ons zijn gedeeld via de enquête en op bewonersavonden mee in het ontwerp.

Wat is de volgende stap?

Op 23 augustus organiseren we nog een buurtsessie. We willen met elkaar in gesprek gaan over de plannen. Bewoners ontvangen hierover een flyer.

Samen met de klankbordgroep gaan we verder aan de slag met het ontwerp. Opmerkingen, tips en ideeën van inwoners en andere belanghebbenden uit de enquête en de informatiebijeenkomsten worden waar mogelijk meegenomen. Als het ontwerp klaar is, dan ontvang je hierover meer informatie en nodigen we je uit voor een bewonersbijeenkomt.

Brochure Vogelbuurt-West

Bewoners van het projectgebied hebben eerder de brochure 'Vogelbuurt-West' ontvangen met daarin antwoorden op de meest gestelde vragen. 

Bekijk de brochure

Heb je vragen?

Heb je vragen over het ontwerp of de werkzaamheden? Stuur dan een mail naar project@zwijndrecht.nl en zet in het onderwerp Vogelbuurt-West. We beantwoorden je vragen zo snel mogelijk.