Verzetsheldenbuurt-Noord

De riolering en bestrating zijn verouderd en zijn toe aan vervanging. We grijpen deze kans aan om de woonomgeving flink op te knappen. De inrichting van de openbare ruimte gaat volledig op de schop, zodat het ook in de toekomst fijn wonen is in de Verzetsheldenbuurt.

Waar gaan we aan de slag?

We pakken het gebied Verzetsheldenbuurt-Noord aan. Dit is het deel van de Verzetsheldenbuurt dat nog niet eerder is aangepakt. Op de kaart hieronder zie je binnen welk gebied de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Projectgebied Verzetsheldenbuurt-Noord

Tijdens de werkzaamheden blijft de buurt altijd bereikbaar. We maken hiervoor gebruik van omleidingen. Je woning blijft altijd te voet bereikbaar, indien nodig via loopschotten.

Hoe lang zijn we bezig?

Het project Grote Aanpak Verzetsheldenbuurt-Noord duurt in totaal 2 tot 3 jaar, inclusief de voorbereiding. We starten begin 2025 met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden duren anderhalf jaar. 

Wanneer is mijn gedeelte van de buurt aan de beurt?

De werkzaamheden starten in 2025. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Dit doen we om de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

We zijn nu nog bezig met de voorbereidingen van het project. Het bepalen van wat in welke fase gebeurt, is daar een onderdeel van. Als jouw gedeelte van de buurt aan de beurt is, ontvang je hierover zo snel mogelijk bericht. Ook bieden wij vóór die tijd de mogelijkheid van een bouwkundige opname aan. 

Wat hebben we gedaan?

We hebben (met elkaar) gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Er zijn in totaal 3 bewonersavonden geweest. Ook konden bewoners van de Verzetsheldenbuurt vorig jaar een enquête invullen en zo aangeven hoe zij de wijk beleven en wat zij belangrijk vinden. 

Voorlopig ontwerp

We hebben gewerkt aan een voorlopig ontwerp. Reacties van inwoners zijn hierin meegenomen.

Voorlopig ontwerp bekijken

Definitief ontwerp

Na de laatste bewonersavond werken we het voorlopig ontwerp uit naar het definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp laten we zien tijdens een laatste bewonersbijeenkomst. Op een definitief ontwerp zijn in principe geen wijzigingen meer mogelijk.

Bij het definitief ontwerp horen ook: 
1.    Een hoogtekaart waarop je kunt zien hoeveel elke straat is opgehoogd.
2.    Een beplantingskaart waarop je de nieuwe beplanting en de plekken ervan en de plekken van de bomen kunt zien.

Meepraten of meedenken

  • We zijn met direct omwonenden van de groenplekken in gesprek over hoe deze plekken eruit kunnen gaan zien. Dit gaat om het gebied omsloten door de Jan Thijssenstraat/Gerrit van der Veenstraat en het gebied naar de Ds. D.A. van den Boschstraat. Het gaat tijdens deze gesprekken ook over de nieuwe speeltuin.
     
  • Als het definitief ontwerp klaar is dan organiseren we een laatste bijeenkomst. We laten dan zien welke suggesties we hebben kunnen meenemen en welke niet. Bewoners ontvangen hiervoor een uitnodiging.

Brochure Verzetsheldenbuurt-Noord

Bewoners van het projectgebied hebben de brochure 'Verzetsheldenbuurt-Noord' ontvangen met daarin antwoorden op de meest gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen? Stuur dan gerust een bericht naar project@zwijndrecht.nl.

Bekijk de brochure

Veel gestelde vragen

Verkeer en parkeren

Lees hier de veel gestelde vragen en antwoorden over verkeer en parkeren.

Komen er parkeerplaatsen bij?

We hebben op meerdere dagen op verschillende momenten de parkeerdruk onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat de parkeerdruk per deel in de wijk verschilt. Daarom gaan we de parkeerplaatsen opnieuw indelen. Op plekken waar te weinig parkeerplekken zijn, komen er parkeerplekken bij. Op plekken waar meer plekken zijn dan nodig is, worden parkeerplekken verruild voor groen.

De parkeervakken worden met vakmarkering aangegeven. Zo verwachten we dat de ruimte voor parkeren beter wordt gebruikt. 

Komt er eenrichtingsverkeer?

Ja, in de Titia Gorterstraat en de W.P. Speelmanstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd.

Welke maatregelen worden genomen tegen hard rijden?

We nemen verschillende maatregelen om te hard rijden tegen te gaan. In het definitief ontwerp zijn deze keuzes zichtbaar. 

Groen en duurzaamheid

Lees hier de veel gestelde vragen  en antwoorden over groen en duurzaamheid.

Komt er een apart riool voor regenwater?

Alle huizen en gebouwen worden aangesloten op het vuilwaterrioolstelsel. Ook zal er een extra buis worden aangelegd waarmee het regenwater wordt afgevoerd naar waterpartijen in de omgeving. Op deze manier blijft er minder water op straat staan als het een langere tijd hard regent en neemt de kans op wateroverlast af. Zo verminderen we de kans op vervelende of zelfs gevaarlijke situaties in de toekomst.

Ook worden er andere maatregelen getroffen om regenwater makkelijker de grond in te laten zakken. Denk dan aan extra groen en groene parkeervakken.

Komen er groene parkeerplaatsen?

Groen houdt regenwater langer vast. Daarom gaan we op sommige plekken de parkeerplaatsen vergroenen met zogenoemde ‘grastegels’. Hierdoor blijft er minder regenwater op straat staan.

Wat zijn de plannen voor het groen en de bomen?

We proberen de buurt zo groen mogelijk in te richten. De inrichting van het groen kan op plekken verschillen. 

Volgens het beleid van de gemeente mogen er niet zo maar gezonde bomen worden gekapt. Soms kan het niet anders. Bijvoorbeeld als dit door de werkzaamheden niet anders kan. Of als uit het bomenonderzoek is gebleken dat een boom niet (meer) gezond is. Gekapte bomen worden binnen het projectgebied terug geplant. 

Zelf doen

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden over zaken die je zelf moet regelen.

Moet ik mijn tuin ophogen en moet ik dit zelf betalen?

Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen terrein/perceel. Dit geldt ook voor het vervangen van de riolering op eigen grond, het ophogen van de tuin en kruipruimte, het herstellen van bestrating en de kosten die hierbij worden gemaakt. Mocht het openbare terrein opgehoogd worden dan stelt de gemeente voor je voortuin grond of zand beschikbaar. We halen de eerste meter aan. Hiermee kan je zelf jouw tuin ophogen. Let er wel op dat je eventuele verhardingen op voorhand verwijdert en tijdelijk opslaat. Onze aannemer stort dan zoveel grond of zand als nodig is voor de ophoging in jouw tuin. Je kunt ook alle werkzaamheden door onze aannemer laten uitvoeren. Daarvoor kan de aannemer je een aanbod doen. Het staat je vrij een andere aannemer te kiezen. Je kunt ook samen met andere buurtbewoners (in een collectief) om een betere aanbieding vragen.

Gaat de gemeente ook de brandgangen aanpakken?

Volgens het kadaster zijn de brandgangen particulier eigendom van bewoners. Deze brandgangen worden daarom tijdens de herinrichting niet door de gemeente meegenomen. Wil je iets aan de brandgangen veranderen? Dan raden we je aan om dit samen met de buren te bespreken voordat wij aan de slag gaan. 

Overig

Lees de veel gestelde vragen en antwoorden.

Hoe is bepaald waar de nieuwe afvalcontainers komen te staan?

Over de plekken van de afvalcontainers heeft de gemeente overleg met HVC.