Heer Oudelands Ambacht - Beethovenlaan

De wijk Heer Oudelands Ambacht is op veel plekken verzakt. Bepaalde terreinen en woningen zijn hierdoor minder goed bereikbaar. Ook veroorzaken de verzakkingen schade aan het straatwerk, de riolering en de kabels en leidingen. Daarom worden stoepen, straten en pleinen opgehoogd. De Beethovenlaan wordt als onderdeel van het werk ook aangepakt.

Stand van zaken

Eerder werd besloten dat de Beethovenlaan een gebiedsontsluitingsweg wordt met een 'GOW 30km-inrichting' met gemengd verkeer. Tijdens een raadsvergadering in november vertelden meerdere raadsleden dat ze zich zorgen maken over de gevolgen van fietsers op de rijbaan. De gemeenteraad is daarom opnieuw in gesprek gegaan over het genomen besluit. Dit gebeurde op dinsdag 26 maart en 16 april 2024. Tijdens deze vergaderingen is besloten dat het college het inrichtingsvoorstel met gemengd verkeer gaat heroverwegen.

Pas als er een definitief besluit is genomen, kunnen wij verder met de uitwerking van het plan. De planning schuift hierdoor op. Op deze pagina vindt u actuele informatie.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

We zijn gestart met het uitwerken van het nieuwe inrichtingsontwerp voor de hele Beethovenlaan. Daarvoor zijn verschillende gesprekken gevoerd met alle stakeholders, waaronder de bewoners van de Beethovenlaan.

Wat gaat er nog gebeuren?

  • Na het besluit van de gemeenteraad werken we het groenplan en het definitieve ontwerp verder uit. Bewoners van de Beethovenlaan worden uitgenodigd om hierop te reageren.
  • De herinrichting van de Beethovenlaan op het gebied tussen de Molenvliet en de Klarinetsingel staat gepland om in 2025 uitgevoerd te worden.
  • Het resterende deel, vanaf de Klarinetsingel tot de brug over de Devel, is naar verwachting in 2028/2029 aan de beurt, nadat ook de overige fases in de wijk vernieuwd zijn.

Vragen

Heb je tussentijds nog vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar hoa@zwijndrecht.nl. Zet in het onderwerp dat het over de Beethovenlaan gaat.