Verstrekkingsbeperking van je persoonsgegevens (geheimhouding)

Met geheimhouding vraag je de gemeente jouw gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) niet door te geven.

Je gegevens blijven dan geheim voor bepaalde organisaties. Dit is bijvoorbeeld nodig als je in een blijf-van-mijn-huis verblijft. Als je geheimhouding hebt aangevraagd mag de gemeente je gegevens niet doorgeven aan:

  • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
  • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling
  • organisaties die gerechtelijke werkzaamheden uitvoeren
  • organisaties waaraan een gemeente persoonsgegevens zou willen geven op basis van een gemeentelijke verordening. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een goed doel zoals het Rode Kruis

Afhandeling

Wij verwerken je verzoek direct.

Online regelen

DigiD-logo Geheimhouding aanvragen 

Lukt het niet? Bel dan 14 078 voor een afspraak.

Je kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen.

Aan de balie aanvragen of afmelden

Geheimhouding van je persoonsgegevens kun je persoonlijk aan de balie aanvragen of afmelden. De geheimhouding geldt voor alle gegevens uit de BRP. Je kunt alleen voor jezelf en voor je minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als je kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. Je hoeft bij het verzoek niet te vertellen waarom je geheimhouding aanvraagt.

Neem je geldig identiteitsbewijs mee!

Weet je niet of je al verstrekkingsbeperking heeft? Dan kun je dit nakijken via www.mijnoverheid.nl

Persoonsgegevens voor sommige organisaties niet geheim

Sommige organisaties hebben je gegevens nodig voor het uitvoeren van hun taak. Bijvoorbeeld voor het innen van belasting of het uitbetalen van je pensioen. Dan moet de gemeente jouw gegevens doorgeven, ook als je geheimhouding hebt aangevraagd. Denk hierbij aan:

Start er een rechtszaak waarin je bent betrokken? Dan kan de advocaat bij de gemeente om jouw gegevens vragen. Je mag wel je mening geven, voordat de gemeente jouw gegevens geeft.

Gaat je verhuizen

Verhuis je binnen de gemeente of naar een andere gemeente? Dan blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. Je hoeft niet opnieuw een verzoek tot niet verstrekken te doen. Het verzoek heeft geen einddatum.

Meer informatie

Meer informatie over persoonsgegevens op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens