Inschrijven of hervestigen uit het buitenland

Kom je voor langer dan 4 maanden vanuit het buitenland in Nederland wonen of wil je je opnieuw inschrijven?

Maak dan een afspraak bij de Gemeentewinkel. Je moet je binnen 5 dagen melden. Dat geldt ook voor je partner en minderjarige kinderen die in Nederland komen wonen.

Afhandeling

 • 1e keer inschrijven in Nederland: binnen 4 weken ontvangt u bericht over uw inschrijving en uw burgerservicenummer (BSN)
 • hervestiging: u heeft al eerder in Nederland ingeschreven gestaan. U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw inschrijving
 • wilt u informatie of dat wij u terugbellen over uw (her)vestiging dan reageren wij binnen 5 werkdagen

Inschrijving in de gemeente (BRP) kan alleen aan de balie en op afspraak. We maken verschil tussen een 1e inschrijving en een hervestiging. Let op: geef in je afspraak aan hoeveel personen zich komen inschrijven. Bij de afspraakgegevens kun je het aantal aanpassen.

Afspraak maken voor 1e inschrijving

Afspraak maken voor hervestiging

Nieuwkomers van buiten Europa

Wanneer je als nieuwkomer van buiten Europa komt, moet je aantonen dat je rechtmatig in Nederland mag verblijven. Je hebt toestemming nodig van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) om in Nederland te mogen wonen. Dit rechtmatig verblijf toon je aan met:  

 • een verblijfsvergunning of
 • een schriftelijke beslissing (beschikking) of
 • een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV-sticker) in je paspoort
Meenemen bij 1e inschrijving

Bij je inschrijving neem je mee:

 • een geldig identiteitsbewijs (bijvoorbeeld je paspoort of identiteitskaart)
 • een reisdocument of ander document waaruit je nationaliteit blijkt
 • een bewijs van uitschrijving als je afkomstig bent uit: Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Aruba, Saba of Sint Eustatius
 • documenten waarmee je bewijst dat je op uw nieuwe adres mag wonen:
  • huurcontract op jouw naam
  • eigendomsbewijs van de woning
  • verklaring van de hoofdbewoner dat je werkelijk op dit adres woont (pdf, 202 kB) én een kopie van zijn/haar identiteitsbewijs. Een hoofdbewoner is iemand die op zijn/haar naam de woning huurt of gekocht heeft. Diegene is verantwoordelijk voor de vaste (juridische en/of financiële) lasten.
  • je geboorteakte als je geboren bent in het buitenland
 • je huwelijksakte, uw echtscheidingsakte of eventuele overlijdensakte van je echtgenoot/echtgenote (als dit van toepassing is)

Je levert buitenlandse akten en documenten (vertaald) in het Nederlands, Engels, Frans of Duits in. Deze akten en documenten moeten gelegaliseerd zijn. Daarna stelt de gemeente de echtheid van de documenten vast. Akten en documenten in een andere taal moeten officieel vertaald zijn. Via Informatie over Buitenlandse (bron)documenten lees je hierover meer. Heb je een akte of document uit het buitenland nodig? In Opvragen akten in het buitenland lees je hierover meer.

Akte uit het buitenland

Let op: de gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud en verkeerde informatie 

Je vraagt een origineel afschrift van een akte aan in de plaats/land waar je:

 •  geboren bent
 •  getrouwd bent
 •  gescheiden bent
 •  gewoond heeft
 •  of waar iemand is overleden

Legalisatie of apostille 

Legalisatie en apostille zeggen iets over de herkomst en echtheid van een document. Ze bewijzen:

 • dat het document door de juiste instantie/persoon is afgegeven
 • dat de handtekening op het document ook echt van degene is die op het document vermeld staat

Legalisatie

Voor legalisatie zijn meerdere stempels van verschillende instanties nodig. Hoe je een document laat legaliseren lees je op de website van de Rijksoverheid.

Apostille

Een apostille is een stempel als bewijs van echtheid van een document. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal landen. Bij een document uit 1 van deze landen is de apostillestempel meestal voldoende. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat u vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
In sommige landen kun je een internationaal uittreksel krijgen. Die kun je zonder legalisatie of apostille in Nederland gebruiken.   

Informatie

Voor meer informatie neem je contact op met de autoriteiten van het land waar je het document aanvraagt.

Checklist in Nederland gaan wonen of werken

Iemand die naar Nederland verhuist moet veel regelen, zowel in het land van herkomst als in Nederland. De nieuwe Checklist in Nederland gaan wonen of werken op NederlandWereldwijd.nl biedt immigranten een overzicht van alle regelzaken. 

Niet woonachtig in Nederland, wel inschrijven

Woon je niet in Nederland? Maar heb je wel een relatie met de Nederlandse overheid? Bijvoorbeeld omdat je grensarbeider of buitenlandse student bent? Of ontvang je pensioen uit Nederland? Dan val je onder niet-ingezetene. Ga dan voor meer informatie over inschrijven naar de website van de Rijksoverheid.