Briefadres aanvragen

Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij je briefadres hebt, zorgt ervoor dat jouw post bij je komt.  

Je kunt alleen tijdens een afspraak aan de balie een briefadres aanvragen.

Hiervoor bel je naar telefoonnummer 14 078 en geeft jouw gegevens door. Het team Specialisten belt je terug. Een aanvraag via post of e-mail behandelen wij niet. Je vraagt een briefadres aan in de gemeente waar het briefadres is. 

Inschrijven op een briefadres is alleen mogelijk als 1 van de volgende situaties voor je geldt:

 • je hebt geen woonadres. Een tijdelijk logeeradres of een adres op een vakantiepark is geen reden voor een briefadres. Je hoort je dan in te schrijven op dat adres met een woonadres
 • je woont in een zorginstelling (verpleeg- en/of verzorgingstehuis), gevangenis of een blijf-van-mijn-lijfhuis
 • je gaat tijdelijk naar het buitenland en wilt een adres in Nederland houden. Dit kan alleen als je  korter dan 8 maanden weggaat
 • soms kun je  ook een briefadres aanvragen omdat dit voor je veiliger is. De burgemeester beoordeelt of dit voor je geldt
Voorwaarden voor een briefadres

Het briefadres waar je je inschrijft voldoet aan de volgende eisen:

 • het adres staat in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
 • op een postbusnummer (bijvoorbeeld van PostNL) kun je geen briefadres krijgen 
 • het is een woonadres en geen bedrijfspand. Een uitzondering hierop is het kantooradres van een blijf-van-mijn-lijf­huis of opvanghuis. Dat kan alleen als het kantoor op een ander adres zit dan de opvang
 • er woont iemand op het adres en is daar ingeschreven. Het is dus geen leegstaande woning
 • er mogen maximaal 2 personen een briefadres hebben op hetzelfde adres. Behalve als het om een gezin gaat. Een gezin telt als 1 persoon
 • je kunt het briefadres maximaal 4 weken van tevoren aanvragen
 • je staat als woningzoekende ingeschreven bij een woningbouwvereniging
Geldigheid van een briefadres

Hoe lang een briefadres geldig is hangt af van wat jouw situatie is. De einddatum van je briefadres staat in de brief die je krijgt als je aanvraag is goedgekeurd. Wil je het briefadres na deze datum gebruiken? Dan doe je zelf een nieuwe aanvraag voordat de einddatum verloopt. Je krijgt hier geen bericht van.