Kinderopvangvoorziening starten of gegevens wijzigen

Met het registratienummer kunnen werkende ouders toeslag krijgen van de belastingdienst. Geregistreerde kinderopvangvoorzieningen worden vaak geïnspecteerd, zodat de kwaliteit van de opvang blijft. Aanpassingen bij jouw kinderopvangvoorziening geef je ook door aan de gemeente.

Aanvraag nieuwe kinderopvang

Wil je een nieuwe kinderopvangvoorziening starten? Op de website van de Rijksoverheid vind je aanvraagformulieren voor registratie, met uitleg. Download de formulieren, vul ze in en stuur deze met de bijlagen naar gemeente@zwijndrecht.nl.

Voordat je de aanvraag voor een buitenschoolse opvang of kinderdagverblijf doet, ga je na of:

Het is niet toegestaan om kinderen op te vangen voordat je toestemming van de gemeente hebt gekregen. 

Procedure en doorlooptijd 

De procedure voor het registreren van een nieuwe kinderopvangvoorziening gaat als volgt: 

  1. Je meldt het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang, het gastouderbureau of de gastouder aan voor registratie bij de gemeente
  2. Na ontvangst van jouw aanvraag geeft de gemeente de GGD opdracht tot doen van een kwalitatief onderzoek.
  3. De gemeente neemt op basis van het advies van de GGD een besluit over het opnemen van jouw kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang. Is dit besluit positief? Dan zorgt de gemeente voor registratie in het LRK. 

De doorlooptijd van het hele traject is in totaal maximaal 10 weken. Drie maanden na de start van de opvang voert de GGD een volledige inspectie uit. 

Wijzigen gegevens bestaande kinderopvang

Wijzigen de gegevens van jouw bestaande kinderopvang? Dan ben je verplicht deze wijzigingen aan ons door te geven. Download het wijzigingsformulier van de website van de Rijksoverheid en mail het ingevulde formulier naar gemeente@zwijndrecht.nl.

Een wijzigingstraject heeft een doorlooptijd van maximaal 8 weken.

Kosten aanvraag

  • Kinderopvang of gastouderbureau:                 € 254,-
  • Voorziening voor gastouderopvang:                € 127,-