Feest in de horeca of sportevenement melden

U mag per kalenderjaar maximaal 6 festiviteiten (feesten) houden per inrichting waarbij u meer geluid maakt dan toegestaan. Ook mag u per kalenderjaar maximaal 6 sportevenementen in de buitenlucht houden waarbij u langer verlichting gebruikt dan toegestaan. U meldt deze festiviteiten van tevoren bij de gemeente. 

Kosten

De melding is gratis. 

Afhandeling

U meldt uw festiviteit minimaal 2 weken van tevoren bij de gemeente. Let op: Als u met meer dan 20 dBA over de geluidsnorm heen wilt gaan, stuurt u het formulier minimaal 6 weken van tevoren naar de gemeente.

Na de melding krijgt u binnen 2 weken een bevestiging van ons.

Melden incidentele festiviteit (pdf, 182 kB)

Wanneer is melding nodig

Cafés, sportaccommodaties, buurthuizen en andere organisaties geven hun festiviteit aan de gemeente door als zij:

  • meer geluid willen maken dan in de geluidsvoorschriften staat
  • een sportactiviteit in de buitenlucht organiseren waarbij verlichting op het sportterrein nodig is

De voorschriften vindt u in het Activiteitenbesluit:

Aanvragen

Vul het formulier Melden incidentele festiviteit (pdf, 182 kB) in en stuur het op naar gemeente@zwijndrecht.nl. U kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht