Evenementenvergunning

Als je meer dan 150 bezoekers verwacht, vraag je een evenementenvergunning aan. Bij een groter evenement vraag je je vergunning in ieder geval 6 tot 10 weken van tevoren aan bij de gemeente aan.

Organiseer je een klein evenement ? Dan is een melding doen vaak al voldoende. Onder kleine evenementen vallen evenementen, zoals: een straatfeest, een buurtbarbecue of een activiteit die daar op lijkt. Meer informatie over een klein evenement lees je op de webpagina Klein evenement organiseren.

Wanneer moet ik een melding doen bij de gemeente?

Als u een klein evenement ( 0-evenement) organiseert, alleen een melding doen bij de gemeente voldoende. Bij het organiseren van een 0-evenement, houd je je aan de volgende regels:

 • het een feest is op eigen terrein of een straatfeest in de open lucht;
 • je niet meer dan 150 bezoekers verwacht;
 • je geen doel hebt om winst te maken;
 • je het evenement organiseert op een werkdag of zaterdag tussen 09.00 uur en 23.00 uur of op zon- of feestdag tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
 • je muziek draait, is het geluid niet versterkt. Voor versterkte muziek gelden andere regels, bijvoorbeeld dat dit geen overlast mag veroorzaken voor omwonenden;
 • het evenement niet wordt gehouden op de weg en er niet voor zorgt dat verkeer en hulpdiensten er niet doorgeen kunnen;
 • als er geen inzet van politie nodig is;
 • je alleen kleine spullen plaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m² per voorwerp;
 • er geen ander evenement op locatie of in de buurt is gepland;
 • de organisator is op locatie aanwezig en is mobiel bereikbaar voor de gemeente.
​​​​​​Wanneer heb ik een vergunning nodig?

Voor andere evenementen dan hierboven genoemd, heeft u een vergunning nodig:

 • Evenement type A: een klein evenement zonder aanvullende veiligheids- en verkeersmaatregelen. Denk hierbij aan klein buurtfeest, poppentheater, lampionoptocht, kleine braderie, kleine rommelmarkt.
 • Evenement type B: een evenement met gemiddeld risico voor de directe omgeving. Aanvullende veiligheidsmaatregelen zijn wel nodig. Verwacht publiek komt meestal uit het dorp/stad. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: circus, kermis, braderie met kramen op Raadhuisplein, sportevenement en skeelertocht.
 • Evenement type C: een evenement met een hoog risico voor de omgeving of dorp. Aanvullende maatregelen zijn vereist. Verwacht publiek komt ook van buiten het dorp of de stad. Denk hierbij aan: popconcert, braderie door het dorp, feest met een DJ.

Als u tijdens een evenement alcoholische dranken schenkt, heeft u naast de evenementenvergunning ook een ontheffing nodig. Alleen met vergunning of ontheffing mag u zwak alcoholische drank schenken. 

Vraag evenementenvergunning aan        Vraag horecavergunning aan 

Aanvraag indienen

Met jouw aanvraag voor een vergunning stuurt je altijd mee: 

Een situatietekening met daarop:

 • een situatieschets met noordpijl;
 • een plattegrond met een maat-of schaalaanduiding, waarop voorwerpen staan die groter zijn dan 25m2;
 • een plattegrond van de verblijfruimte, als daar meer dan 150 personen tegelijk in kunnen. Je geeft daarbij aan hoeveel mensen je in deze ruimte op jouw evenement verwacht;
 • de beschikbare ruimte voor personen;
 • de gebruiksbestemming
 • (als deze aanwezig zijn) brand-/rookscheidingen, vluchtroutes, draairichtingen doorgangen, nooduitgangen (incl. breedte), vluchtroute aanduiding, noodverlichting, blusmiddelen, brandweeringang;
 • tent- en podiumboeken (tijdelijke bouwsels groter dan 25 m2) en RAS-nummers (attracties);
 • plaats van voorwerpen en tijdelijke bouwsels;
 • wegafzetting(en);
 • de grootte/oppervlakte van het evenement;
 • calamiteiten/veiligheidsplan;
 • draaiboek (bij een grootschalig evenement)

Voor meer informatie kijk je op de website van ZHZveilig

Een vergunning vraag je aan via het evenementenformulier. Vraag je een vergunning aan voor het organiseren van een straatfeest? Vermeld daarbij dan het volgende: de plaats, het tijdstip, soort evenement en het verwachte aantal deelnemers.

Evenementenvergunning aanvragen

Je stuurt de aanvraag via de mail naar gemeente@zwijndrecht.nl of per post naar: 

De gemeente Zwijndrecht
t.a.v. Team APV en Bijzondere Wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Kosten vergunning

Meer informatie over de kosten lees je in paragraf 3.4 'organiseren evenementen' van de legesverordening van Zwijndrecht.

Voorwaarden voor het organiseren

De burgemeester verleent de vergunning op basis van de gegevens die je ons hebt toegestuurd. Aan het geven van een vergunning zitten regels en wetten vast. Deze gaan over:

 • plaats en tijd;
 • technische voorzieningen en de totale inrichting;
 • beveiliging en de veiligheid van de personen of spullen;
 • het voorkomen van ernstige overlast voor en door toeschouwers en derden; 
 • brandveiligheid;
 • het verkeer;
 • verwachte interesse en aantal bezoekers.

Wij vragen over jouw aanvraag advies bij onder andere politie en brandweer.

Vergunning weigeren

De gemeente kan de vergunning weigeren. Redenen daarvoor zijn bijvoorbeeld:

 • openbare orde en veiligheid;
 • volksgezondheid;
 • bescherming van het milieu;
 • voorkomen of beperken van overlast;
 • verkeersveiligheid of veiligheid van personen of spullen;
 • gevaar voor zedelijkheid of gezondheid.
Vragen

Heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op via evenementen@zwijndrecht.nl of bel naar 14 078