Bingo en andere kleine kansspelen organiseren

Wil je als vereniging (of vergelijkbare organisatie) een bingo (klein kansspel) organiseren? Dan doe je hiervan melding bij de gemeente. Alleen verenigingen en vergelijkbare organisaties mogen af en toe bingo's organiseren. Zij mogen bingo's niet als doel hebben. Je mag geen bingoactiviteiten organiseren om winst te maken.

Kosten

Aan het melden van een bingo zijn geen kosten verbonden.

Afhandeling

Je doet de melding minstens 2 weken voor de bingo. 

Melding klein kansspel (pdf, 195 kB)

Je hoeft geen melding te doen als je de bingo voor een kleine groep organiseert.

Voorwaarden

•    jouw vereniging bestaat minstens 3 jaar;
•    jouw vereniging organiseert af en toe een kansspel, dit is niet het hoofddoel van de vereniging;
•    het prijzengeld van de bingo is niet hoger dan € 1.400,- per bingo;
•    je doet de melding minimaal 14 dagen voordat het kleine kansspel begint;
•    je stuurt binnen 4 weken na de bingo de Verantwoording klein kansspel (pdf, 159 kB) helemaal ingevuld naar ons toe.

Melding doorgeven

Stuur het ingevulde formulier Melding klein kansspel (pdf, 195 kB) minimaal 2 weken van tevoren naar gemeente@zwijndrecht.nl. Je kunt het formulier ook per post naar ons opsturen:

Gemeente Zwijndrecht
Afdeling APV en Bijzondere wetten
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Bij een eerste aanvraag stuur je (een kopie van) de statuten van de vereniging mee. 

Meer informatie

Meer informatie over kleine kansspelen vind je op de website van de kansspelautoriteit