Vergunning aanbrengen of verwijderen kabels en leidingen

Voor het aanbrengen of verwijderen van kabels en leidingen in de openbare grond heb je toestemming nodig van de gemeente. De kosten hangen af van de soort werkzaamheden en regelgeving. Binnen 8 weken ontvang je bericht over jouw aanvraag.

Procedure
  1. De vergunning of het instemmingsbesluit vraag je aan via MOOR. Het MOOR Platform wordt in Nederland veel gebruikt voor het ondersteunen van alle processen die te maken hebben met: plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur.
  2. Jouw aanvraag moet voldoen aan de voorwaarden zoals ze in dit formulier staan;
  • Ingravingen door calamiteiten (rampen of onverwachte gebeurtenissen die ernstige schade kunnen veroorzaken) kunnen, als dat veilig is, zonder vergunning worden uitgevoerd. Wel is het noodzakelijk om deze werkzaamheden direct bij de gemeente te melden via een graafmelding. Afhankelijk van de soort werkzaamheden moet je achteraf alsnog een vergunning aanvragen;
  • Je kunt ingravingen vergunningsvrij uitvoeren als de afstand maximaal 10 meter bedraagt, het geen werk van bijzondere aard is, je geen wegafsluiting hoeft te plaatsen, het niet gaat om een tijdelijke (bouw) aansluiting of aansluiting voor een laadpaal, er géén handholes, kasten of stations worden geplaatst en er géén asfalt wordt opgebroken. Ook hierbij geldt dat je minimaal 5 werkdagen voor de werkzaamheden een graafmelding doet.

Let op:

  • Een Nuts- enTelecombedrijf heeft toestemming nodig van de gemeente. Wanneer de openbare grond in van bijvoorbeeld de NS, RWS, particulieren of het Waterschap is, dan hebben deze partijen ook toestemming van hen nodig.  De gemeente Zwijndrecht verleent altijd de eindvergunning.
  • De gemeente neemt de aanvraag in behandeling. Binnen 8 weken krijg je bericht over jouw aanvraag;
  • Als jouw vergunning of het instemmingsbesluit verleend is, geef je minimaal 5 dagen voor de start van de werkzaamheden de startdatum door aan de gemeente via MOOR.
Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de soort werkzaamheden en van de geldende regelgeving.

Soorten kosten:

Contact

Voor meer informatie neem je contact opn met één van de coördinatoren Ondergrondse Infrastructuur van de Gemeente Zwijndrecht, via mail of door te bellen naar 14 078.