Kijfhoek

In de gemeente Zwijndrecht ligt Kijfhoek, het grootste rangeerterrein van Nederland. Het emplacement is een sorteercentrum voor goederenwagons.

Het rangeerterrein werd in 1975 aangelegd en in 1980 in gebruik genomen. Het 50 hectare grote gebied is met 69 sporen een belangrijke schakel tussen de Nederlandse havens en grote industriële gebieden in Nederland en Europa.

Speciale blusvoertuigen en calamiteitenwegen maken Kijfhoek veiliger310516 Zwijndrechtt - Kijfhoek Final

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid investeren samen in een veiliger emplacement Kijfhoek in Zwijndrecht. Zo komen er twee extra calamiteitenwegen, drie nieuwe schuimblusvoertuigen en een nauwere samenwerking tussen de brandweerkorpsen van ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De maatregelen versterken ook de inzetbaarheid van brandweer Zuid-Holland Zuid langs de spoorzone in Dordrecht en Zwijndrecht. 

Maandag 5 oktober 2020 heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat hiervoor de bestuursovereenkomst getekend. Eerder zetten John Voppen (CEO ProRail), Hein van der Loo (burgemeester van Zwijndrecht) en Reinie Melissant (vicevoorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid) hun handtekening onder het document. Zij deden dit met steun van Jan van Belzen, voorzitter Platform Veiligheid Spoor en burgemeester van Barendrecht, en Nanouke van 't Riet, algemeen directeur van DB Cargo Nederland. Door de investeringen, die in 2021 en 2022 hun beslag krijgen, zijn eventuele incidenten op Kijfhoek straks beter en ook veiliger te bereiken en te bestrijden.

Vergrootglas

De veiligheid van rangeerterrein Kijfhoek ligt vanaf de opening in 1980 onder het vergrootglas. Mede naar aanleiding van een ethanolbrand met een goederenwagon in 2011 en meerdere incidenten in 2018 zijn alle inspanningen nog meer gericht op een zo veilig mogelijke werkomgeving voor hulpdiensten en hun effectieve inzet bij calamiteiten. 

Nieuwe calamiteitenwegen

Op emplacement Kijfhoek realiseert ProRail voor het einde van 2022 twee extra calamiteitenwegen. Dit zijn twee nieuwe wegen naast de twee bestaande, buitenste wegen. Door de aanleg van deze extra wegen zijn de sporen op het rangeerterrein bij een incident beter bereikbaar voor de brandweer en de overige hulpverleningsdiensten. Zo kan een incident sneller, veiliger en effectiever worden bestreden.

Schuimblusvoertuigen

ProRail en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaan gezamenlijk drie nieuwe, gespecialiseerde schuimblusvoertuigen aanschaffen. Deze schuimblusvoertuigen, die inmiddels uitvoerig zijn getest, zijn bedoeld voor zowel het emplacement Kijfhoek als de Spoorzone in Dordrecht en Zwijndrecht. Daarmee zijn voor beide, dicht bij elkaar gelegen, gebieden te allen tijde twee voertuigen beschikbaar, ook als één van de drie bijvoorbeeld vanwege onderhoud buiten dienst is. De nieuwe blusvoertuigen zijn sneller, wendbaarder en duurzamer dan nu. Ze hebben bovendien een groter bereik dan de huidige voertuigen.

Samenwerking brandweer 

De bedrijfsbrandweer van ProRail en de brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gaan nog intensiever samenwerken. Dat betekent samen mensen opleiden, kennis delen op het gebied van spoorincidenten en samen trainen. Deze nauwere samenwerking zorgt voor een flexibele en dus effectievere inzet van mensen en materieel. Zo kan bij een incident de bedrijfsbrandweer van ProRail zich bijvoorbeeld concentreren op de eerste inzet met een gaspakkenteam. Dit zijn speciale pakken die kunnen worden gebruikt als vluchtige stoffen ontsnappen. De brandweer van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid zal snel ter plaatse zijn om de inzet van de bedrijfsbrandweer aan te vullen en over te nemen.

Planning

De verwachting is dat de extra calamiteitenwegen en de nieuwe schuimblusvoertuigen eind 2022 worden opgeleverd. De levering van de schuimblusvoertuigen duurt twee jaar. Ook nemen de voorbereidende werkzaamheden en de uiteindelijke aanleg van de calamiteitenwegen en de afstemming met vervoerders hierin, de nodige tijd in beslag.

Moderniseren rangeerterrein

Los van deze maatregelen zet ProRail stevig in op het moderniseren van rangeerterrein Kijfhoek. Het huidige heuvelsysteem is aan vervanging toe. Door toepassing van de nieuwste inzichten en technieken bij de modernisering van het heuvelsysteem is de veiligheid van dat systeem ook in de toekomst geborgd.

Raadsinformatiebrieven

De gemeenteraad volgt de ontwikkelingen op en rond rangeerterrein Kijfhoek nauwgezet. Het college houdt de gemeenteraad op de hoogte over de ontwikkelingen rond Kijfhoek via een brief. De raadsinformatiebrieven en bijlagen kunt u hier teruglezen.

Naar de raadsinformatiebrieven

Logboek

Alle veiligheidsincidenten die plaatsvinden op Kijfhoek worden geregistreerd in een logboek, of het nu gaat om een klein of groot incident. U kunt de vereenvoudigde recente versie van dit logboek hier lezen. 

Naar het logboek

Provincie en Tweede Kamer

Ook de provincie Zuid-Holland en de Tweede Kamer zijn betrokken bij de veiligheid op rangeerterrein Kijfhoek. Op de website van de provincie (zoek op 'Kijfhoek') en van de Tweede Kamer kunt u hierover meer informatie vinden.