Toezicht en Handhaving

Zwijndrecht zet zich in voor veilige en schone wijken waar het prettig wonen is. Ons team Toezicht en Handhaving van de gemeente Zwijndrecht heeft hierin een belangrijke taak. Je komt onze handhavers regelmatig tegen op straat. Ze zijn zichtbaar en aanspreekbaar.

Team Toezicht en Handhaving ziet erop toe dat de openbare ruimte schoon, heel, veilig en goed bereikbaar blijft. Zij gaan in gesprek met bewoners om zaken uit te leggen, mogen handhavend optreden en ook boetes uitdelen als dat nodig is. Zij richten zich vooral op sociale overlast, parkeer en verkeer, ondermijning en overlast van hondenpoep. In overleg met de gemeente en politie doen zij hun werk.

Het team is goed op de hoogte van wat er speelt in Zwijndrecht en welke wijken en gebieden extra aandacht nodig hebben. Samen met collega's, politie en inwoners maken onze handhavers van Zwijndrecht en jouw wijk een fijne plek.

Melding doen

Wil je contact met onze handhavers van team Toezicht en Handhaving of iets doorgeven? Spreek ze aan op straat of maak een melding via Fixi.