Legalisatie handtekening

De burgemeester kan schriftelijk verklaren dat je handtekening op een document ook echt je handtekening is. Dit noemen we legalisatie van je handtekening.

Je zet je handtekening op het formulier in het bijzijn van een bevoegd ambtenaar van de gemeente. En je toont je identiteitsbewijs. Wij controleren je handtekening op het document met de handtekening op je identiteitsbewijs.

Kosten 

 • legaliseren handtekening € 15,25
 • waarmerken kopie of afschrift  € 15,25

Liever pinnen dan contant.

Afhandeling

Je krijgt je document gelijk weer mee.

Maak een afspraak

Afspraak maken legalisatie handtekening

Legalisatie handtekening nodig

Soms heb je een gelegaliseerde handtekening van jezelf nodig. Bijvoorbeeld bij:

 • een visumaanvraag voor Nederland, als je iemand uitnodigt om tijdelijk bij je te logeren
 • een garantverklaring waarin je aangeeft dat je de kosten betaalt die een ander maakt
 • toestemming bij officiële aanvragen of gelegenheden als je hier niet zelf bij aanwezig bent
 • belangrijke documenten die je opstuurt naar het buitenland
 • een erfenis waarop je recht heeft in het buitenland
Verschil tussen Logiesverstrekking en Garantstelling

Logiesverstrekking

Iemand uit het buitenland die bij je logeert, heeft voldoende geld nodig om zijn verblijf in Nederland te betalen. Je vult voor elke persoon een aanvraag in. De aanvraag tekent je persoonlijk aan de balie.

Garantstelling

Als je garant staat voor je gasten, ben je financieel verantwoordelijk voor hen. Vanaf de aanvraag tot minimaal 1 jaar ná de aanvraag heeft u voldoende eigen inkomen. Voor elke persoon die je uitnodigt vul je een eigen aanvraag in. Ben je getrouwd of ben je geregistreerd partner? Dan teken jij en je partner de aanvraag allebei persoonlijk aan de balie.

Verblijf in Nederland

Elke persoon die je uitnodigt, mag maximaal 90 dagen in Nederland blijven.

Garantverklaring
 • je neemt het volledig ingevulde formulier Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking (pdf, 126 kB) mee. Je zet je handtekening op het formulier in het bijzijn van een bevoegd ambtenaar van de gemeente
 • voor elke handeling of elk persoon die je uitnodigt, vul je een formulier in
 • je eventuele partner plaatst ook zijn/haar handtekening persoonlijk aan de balie
 • je maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente
 • de garantverklaring is pas geldig wanneer de gemeente je handtekening gelegaliseerd heeft

Degene die je uitnodigt of voor wie je garant staat, levert de garantverklaring in bij het Nederlandse consulaat in het land waar hij of zij woont. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie.

Meebrengen bij legalisatie
 • het document dat je wilt laten legaliseren. Let op: u zet je handtekening pas tijdens de legalisatie aan de balie
 • je geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • pinpas of contant geld. Liever pinnen dan contant
Waarmerken kopie of afschrift

Bij bepaalde handelingen heb je een gewaarmerkte kopie of afschrift nodig. Of wil je een origineel document niet uit handen geven. De gemeente kan dat document dan voor je kopiëren en waarmerken. De gemeente maakt een kopie van je origineel en bevestigt dat dit overeenkomt met je origineel. De gemeente waarmerkt géén diploma's.

Meenemen

 • het originele document, dus geen kopieën
 • je geldig identiteitsbewijs: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
 • pinpas of contant geld. Liever pinnen dan contant