Buitenlandse (bron)documenten

De gemeente werkt je gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP) als je een akte of een document heeft uit het buitenland.

Voorbeelden van akten zijn:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • echtscheidingsakte
 • overlijdensakte
 • adoptie-akte
 • akte van naamswijziging
 • erkenningsakte

Voorbeelden van documenten zijn: verklaring van burgerlijke staat of een verklaring van nationaliteit.

Deze akten en documenten noemen wij brondocumenten. Zij zijn namelijk de bron voor registraties (zoals de Basisregistratie Personen) en andere documenten zoals paspoorten.

Kosten

Gratis

Afhandeling

 • je levert de originele buitenlandse documenten in aan de balie van de gemeente. Bel 14 078 en maak hiervoor een afspraak
 • je krijgt van ons een bewijs mee waarmee u de documenten na 4 weken weer kunt ophalen
 • wij controleren of de documenten echt zijn en aan bepaalde eisen voldoen. Alleen dan zijn de documenten in Nederland geldig
Document opvragen in het buitenland

Je vraagt een origineel afschrift van een akte op in de plaats waar je:

 • geboren bent
 • getrouwd bent
 • gescheiden bent
 • gewoond heeft
 • of waar iemand is overleden

Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat je vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.

Akte uit het buitenland

Let op: de gemeente is niet verantwoordelijk voor de inhoud en verkeerde informatie 

Je vraagt een origineel afschrift van een akte aan in de plaats/land waar je:

 •  geboren bent
 •  getrouwd bent
 •  gescheiden bent
 •  gewoond heeft
 •  of waar iemand is overleden

Lees meer onder de kop 'Legalisatie en apostille'.

Buitenlandse documenten, die niet in het Nederlands, Engels, Duits of Frans zijn, laat je vertalen door een beëdigd vertaler in Nederland.
In sommige landen kun je een internationaal uittreksel krijgen. Die kun je zonder legalisatie of apostille in Nederland gebruiken.   

Informatie

Voor meer informatie neem je contact op met de autoriteiten van het land waar je het document aanvraagt.

Legalisatie en apostille

Legalisatie en apostille zeggen iets over de herkomst en echtheid van een document. Ze bewijzen:

 • dat het document door de juiste instantie/persoon is afgegeven
 • dat de handtekening op het document ook echt van degene is die op het document vermeld staat

Legalisatie

Voor legalisatie zijn meerdere stempels van verschillende instanties nodig. Hoe je een document laat legaliseren lees je op de website van de Rijksoverheid.

Apostille

Een apostille is een stempel als bewijs van echtheid van een document. Nederland heeft hierover afspraken gemaakt met een aantal landen. Bij een document uit één van deze landen is de apostillestempel meestal voldoende. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Internationaal uittreksel

Een internationaal uittreksel is een uittreksel in meerdere talen. Er zijn meertalige uittreksels van akten van:

 • geboorte
 • huwelijk
 • overlijden

Een aantal landen heeft met elkaar afgesproken hoe de vorm en inhoud van deze uittreksels eruit ziet. Deze landen accepteren elkaars uittreksels zonder legalisatie of apostille. Lees welke landen dit zijn op de website van de Rijksoverheid.

Buitenlandse akte omzetten in Nederlandse akte

Als u Nederlander bent, kun je de volgende buitenlandse akten bij de gemeente Den Haag om laten zetten in een Nederlandse akte:

 • geboorteakte
 • huwelijksakte
 • een overlijdensakte van je partner

De gemeente Den Haag registreert je akte en maakt daarvan een Nederlandse akte op. Je vraagt zo makkelijk een afschrift op. Dit hoef je dan niet meer in het buitenland te doen. Informatie over inschrijving en omzetting van een buitenlandse akte lees je op de website van de gemeente Den Haag.

Legalisatie van een Nederlands document

Je informeert bij de ambassade van het land, waarvoor je het document nodig heeft, welke legalisaties nodig zijn. Vaak zijn meerdere legalisaties op 1 document nodig, in de volgorde:

 • rechtbank
 • ministerie van Justitie
 • ministerie van Buitenlandse Zaken

Website Rechtspraak - Legalisatie of apostille van de rechtbank (Rotterdam, locatie Dordrecht)
Website Rijksoverheid - Legalisatie van Nederlandse documenten voor gebruik in het buitenland
Website Rijksoverheid - Consulair Dienstencentrum legaliseert Nederlandse documenten