Verklaring van huwelijksbevoegdheid

De verklaring (bewijs) van huwelijksbevoegdheid kan nodig zijn als je in het buitenland wilt trouwen. Dit verschilt voor ieder land.

Vraag dit altijd na bij de autoriteiten (overheid) van het land waar je wilt trouwen. Zij kunnen je vertellen aan welke voorwaarden je moet voldoen.

In de verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat:

 • je niet getrouwd bent
 • jij en je partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen

Je kunt de verklaring alleen in Zwijndrecht aanvragen als

 • je in Zwijndrecht woont of
 • Zwijndrecht je laatste woonplaats in Nederland was. 

Kosten, geldig, talen

Ver­kla­ring van hu­we­lijks­be­voegd­heid

 • kost € 29,-
 • is maximaal 6 maanden geldig vanaf de datum van afgifte
 • is in het Nederlands. Én heeft een uitleg in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks en Turks 

Aanvragen

Je maakt hiervoor een afspraak via 14 078 en komt persoonlijk naar de Gemeentewinkel

Meenemen

Je neemt mee van jezelf én je partner een geldig identiteitsbewijs (paspoort of Nederlands ID-kaart of Nederlands rijbewijs)

Met je identiteitsbewijs zoeken wij je gegevens op in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms blijkt dat niet alle informatie in de BRP staat. Als dat zo is, dan moet je extra stukken inleveren. Bijvoorbeeld als

 • jullie beiden in het buitenland wonen of
 • alleen je partner in het buitenland woont en niet eerder in Nederland heeft gewoond

Je heeft dan ook nodig:

 • de geboorteakte van je partner
 • een verklaring van de buitenlandse woonplaats dat jij en/of je partner daar woont
 • een verklaring van de buitenlandse autoriteiten waaruit blijkt dat jij en/of je partner niet getrouwd is
 • de echtscheidingsakte als je partner gescheiden is

Let op: alleen originele documenten; geen kopieën of scans

Documenten in andere talen

Zijn de documenten niet in het Nederlands, Duitse, Engels of Frans? Dan laat je deze vertalen door een beëdigd tolk of vertaler.

Ook kan legalisering nodig zijn. Dit verschilt voor iedere land. Kijk hiervoor op de website van nederlandwereldwijd.nl

Let op: alleen originele documenten; geen kopieën of scans

Verschil ongehuwdheid en huwelijksbevoegdheid

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid

 • geeft aan dat je en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen

Voor de aanvraag maak je een afspraak via 14 078. Daarbij lever je alle documenten in die nodig zijn voor een huwelijk in Nederland. Met die documenten controleren wij of je aan de voorwaarden voldoet. Zo ja, dan krijg je een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

Een verklaring van ongehuwdheid

 • is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waaruit uw burgerlijke staat blijkt

Er staat in of je getrouwd bent (geweest) of een partnerschap hebt (gehad). Er staat niet in of je kinderen hebt. Je kunt het uittreksel BRP digitaal aanvragen.

Woon je niet meer in Nederland dan vraag je dit aan via een RNI gemeente.

Je kunt de verklaring nodig hebben als je als Nederlander in het buitenland gaat trouwen. Vraag hiernaar bij de gemeente in het land waar je wilt trouwen.
Ben je niet-Nederlander en sta je niet of korter dan 1 jaar in Nederland ingeschreven? Dan hebt je in 3 gevallen een verklaring van ongehuwdheid nodig:

 • als je in Nederland wilt trouwen
 • als je in Nederland een partnerschap wilt registreren
 • als je in Nederland een kind wilt erkennen