Vissen in Zwijndrecht

Met de VISpas mag je in veel Nederlandse wateren vissen. Zonder VISpas en lijst van viswateren mag dit niet. Dit geldt ook voor Zwijndrecht. Voor 's nachts vissen heb je toestemming nodig. Kijk voor meer informatie over de VISpas en regels op Sportvisserij Nederland.

https://www.sportvisserijnederland.nl/