Paspoort of identiteitskaart voor kinderen

Start op tijd met het aanvragen van alle documenten die je nodig hebt. 

Eigen reisdocument voor kind dat naar buitenland gaat

Als je kind met of zonder jou naar het buitenland reist, moet je kind een geldig paspoort of identiteitskaart hebben. Dit geldt voor elk land van bestemming, ongeacht de leeftijd van je kind. Het paspoort is in alle landen te gebruiken als geldig reisdocument voor je kind. In sommige landen kan je kind met een identiteitskaart reizen. Het paspoort en de identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar zijn 5 jaar geldig.

Eigen identiteitsbewijs voor de zorg

Iedereen die zorg nodig heeft, moet zich kunnen legitimeren. Dat geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte

Toestemming ouder(s)* bij aanvragen paspoort of identiteitskaart
Leeftijd Toestemming van (beide) ouder(s)*
Kinderen tot 12 jaar voor ID-kaart en paspoort
Kinderen tot 18 jaar voor paspoort

 
* Afhankelijk van welke ouder het ouderlijk gezag heeft. Lees je de informatie over ouderlijk gezag verderop deze pagina.

De kosten en meer informatie lees je op de pagina Paspoort en identiteitskaart

Aanvraag paspoort of ID-kaart kinderen en toestemming geven

Maak een afspraak voor de aanvraag paspoort voor een kind jonger dan 18 jaar 

afspraak voor een paspoort

Maak een afspraak voor de aanvraag van een ID-kaart voor een kind jonger dan 12 jaar

 afspraak voor een ID-kaart

Je neemt het volgende mee:

 • je kind. Volgens de wet mag uw kind zelfstandig het paspoort of ID-kaart aanvragen. Uw kind neemt dan de zaken mee die hieronder staan
 • alle paspoorten en/of ID-kaarten die je kind nog heeft en die de gemeente nog niet ongeldig heeft gemaakt
 • goed lijkende pasfoto in kleur, niet ouder dan 6 maanden (geen schoolpasfoto). Bekijk de pasfoto-eisen
 • schriftelijke toestemming van beide ouders of een voogd. Gebruik hiervoor het formulier Verklaring toestemming reisdocument (pdf, 216 kB). Óf je schrijft zelf een briefje met de gegevens zoals in dit formulier staan
 • originele, geldige identiteitsbewijzen (of een kopie hiervan) van beide ouders, voogd of gezaghebber

De (andere) ouder/gezaghouder woont in een andere gemeente

En kan niet bij de aanvraag zijn? Dan laat de gezaghouder vooraf de 'verklaring toestemming reisdocument' legaliseren (wettelijk goedkeuren) bij de eigen gemeente. Neem daarvoor je geldige identiteitsbewijs mee. De aanvrager van het nieuwe identiteitsbewijs levert deze gelegaliseerde verklaring in.

1 van de ouders verblijft in het buitenland 

Dan laat die ouder de 'verklaring toestemming reisdocument' legaliseren bij de Nederlandse ambassade of consulaat in het betreffende land. Ook geeft die ouder een kopie van het paspoort of ID-kaart mee.

1 van de ouders geeft geen toestemming

Soms geeft een ouder die het gezag heeft geen toestemming voor de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart. In dat geval kun je (als andere ouder) vervangende toestemming vragen aan de kinderrechter. Deze toestemming vraag je aan bij de rechtbank in het arrondissement waar de woonplaats van je kind onder valt. Heeft de andere ouder geen gezag, dan is diens toestemming niet nodig.

Ouderlijk gezag

Ouderlijk gezag betekent dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk zijn voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het gezag kan ook bij iemand anders of een instelling liggen. Die heet dan voogd. Lees meer hierover op de website van de Rechtspraak.

Soms heeft iemand anders dan de ouder gezag over het kind, dit noemen we een gezaghebber. Dan is toestemming van de gezaghebber nodig in plaats van die van de ouder(s). In zo'n geval moet de gezaghebber meegaan bij de aanvraag of schriftelijke toestemming geven.

Lees je ook de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Afhalen paspoort of ID-kaart

Iedereen haalt zelf zijn of haar eigen document op. Ook kinderen komen daarvoor naar de balie. Bij het afhalen is het niet nodig dat ouders meekomen, zij hebben bij de aanvraag al toestemming gegeven. Je hoeft voor het afhalen geen afspraak te maken.

Bij het afhalen neem je of je kind het volgende mee:

 • het afhaalbewijs
 • het oude paspoort en/of ID-kaart
Alleen met uw kind op reis

Soms heb je toestemming van de andere ouder nodig om met je kind naar het buitenland te gaan. Bijvoorbeeld als je met je kind op vakantie wilt zonder de andere ouder. Je moet dan documenten meenemen om te bewijzen dat u toestemming heeft. Bij de paspoortcontrole controleert de Koninklijke Marechaussee deze documenten. Zonder toestemming met een minderjarig kind naar het buitenland reizen, is internationale kinderontvoering.

Op de website van de Marechaussee/reizen met kinderen kun je kiezen uit 3 situaties:

 • ik heb alleen het ouderlijk gezag
 • ik heb gezamenlijk ouderlijk gezag
 • ik heb geen gezag

Bij elk van deze situaties staat welk bewijs je nodig hebt om te reizen met kinderen.

Ook geeft de Marechaussee informatie over wat je meeneemt

 • als je het ouderlijk gezag via een uitspraak van de rechter kreeg of
 • als een ouder is overleden of
 • wat je kunt doen als je geen toestemming krijgt van de andere ouder(s)

In sommige landen gelden extra eisen voor het reizen met kinderen. Vraag ernaar bij de ambassade of het consulaat van het land waar je naartoe reist.

Meer informatie over