Voertuigwrakken, aanhangwagens en kampeermiddelen op de openbare weg

We willen Zwijndrecht schoon, veilig en toegankelijk houden voor iedereen die er gebruik van wil maken. Voertuigwrakken en voertuigen zoals aanhangwagens/kampeermiddelen kunnen we daarom verwijderen.

Aanhangwagens en kampeermiddelen mogen bijvoorbeeld niet langer dan drie opeenvolgende dagen op de openbare weg worden geparkeerd. Hieronder leest u onder welke gevallen voertuigen aangemerkt worden als voertuigwrakken. Wanneer één van deze categorieën van voertuigen op de openbare weg blijft staan, dan kunt u een brief van de gemeente verwachten met het verzoek het voertuig te verwijderen. 

Aanhangwagens, kampeermiddelen en andere bijzondere voertuigen

Voertuigen, waarvan bekend is dat deze niet dagelijks als vervoermiddel worden gebruikt (zoals campers, keetwagens en aanhangwagens), mogen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen binnen de bebouwde kom geparkeerd staan. Voldoet u hier niet aan? Dan overtreedt u Algemene plaatselijke verordening (Apv).

Ontheffing?

Denkt u een ontheffing te kunnen aanvragen of bezit u er één? Deze kunnen uitsluitend in zeer uitzonderlijke gevallen worden toegekend voor een bepaalde duur. Neem hiervoor contact op met Team Apv via gemeente@zwijndrecht.nl ter attentie van Team Apv.

Wat verstaan we onder een voertuigwrak?

Voertuigen die niet gekeurd zijn (APK-keuring) of die zichtbaar rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeren, maar wel op de openbare weg geparkeerd staan, kunnen aangemerkt worden als een voertuigwrak. Voldoet uw voertuig niet meer aan de Apk en/of is uw voertuig zichtbaar rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud? Dan overtreedt u de Algemene plaatselijke verordening.

Heeft de gemeente uw voertuigwrak, aanhangwagen of kampeerwagen verwijderd?

Als de overtreding niet tijdig is beëindigd, dan kan op kosten van de eigenaar/overtreder het voertuig worden weggesleept en tijdelijk bij het wegsleepbedrijf worden gestald. Is uw voertuig verwijderd? U dient uzelf dan eerst bij team Toezicht & Handhaving te melden via 078 770 7878 of gemeente@zwijndrecht.nl voor het vervolg en de betaling van de kosten.

Tot wanneer en onder welke voorwaarden kunt u uw voertuig ophalen?

U dient dus eerst de kosten te voldoen aan de gemeente en een betaalbewijs te ontvangen, voordat u uw voertuig kunt afhalen bij het wegsleepbedrijf. Daarnaast dient u uzelf te identificeren en aan te tonen dat u eigenaar of rechtmatige houder bent van het voertuig.

Pas na betaling van de kosten en na ontvangst van een betaalbewijs van de gemeente, kunt u na het tonen van uw betaalbewijs, eigendoms- en identiteitsbewijs uw voertuig ophalen voor zover uw voertuig nog niet is vernietigd. U kunt uw voertuig na de wettelijke termijn (al vanaf 2 weken) namelijk niet meer afhalen, als vanwege de opgelopen kosten de kosten van wegslepen en stallen niet meer in verhouding staan tot de waarde van het voertuig, en de gemeente heeft besloten het voertuig te laten vernietigen. Omdat de gemeente kosten heeft moeten maken, zal de gemeente wel de kosten van de eigenaar terugvorderen. Als sprake is van bederf/schimmel, dan kan een dergelijk voertuig direct worden vernietigd.

Waar gaan weggesleepte aanhangwagens, kampeermiddelen of voertuigwrakken naar toe?

Weggesleepte voertuigwrakken, aanhangers of kampeermiddelen worden weggesleept door en gestald bij:

  • Bergings Centrale Drechtsteden, Rijksstraatweg 92, 3316 EH Dordrecht, of:

  • Takel-, bergings- en transportbedrijf A. Barendregt, Daltonstraat 5, 3335 LR Zwijndrecht.

Wetgeving

Algemene plaatselijke verordening Zwijndrecht 2021

Wegsleepverordening