(Brom)fiets kwijt?

De gemeente houdt vier tot twaalf keer per jaar een opruimactie in het stationsgebied en zo nodig in de wijken, waarbij wees(brom)fietsen en foutgeparkeerde (brom)fietsen worden bekeurd en/of verwijderd.

Waar kan ik mijn (brom)fiets stallen in het stationsgebied? 

In het stationsgebied mag je jouw fiets, jouw bromfiets/scooter en bakfiets alleen parkeren in de daarvoor bedoelde stallingen. 

De aangewezen gebieden en stallingen

In het stationsgebied zijn drie stallingen aangewezen.

1. Stationsplein

Aan het Stationsplein, vind je een gebied om je fiets, maar ook bromfietsen te stallen. De locaties herken je aan: 

 • Er zijn fietsrekken en etage-fietsrekken naast de ingang van het station: deze rekken vallen binnen het fietsstallingsgebied en zijn alleen bedoeld voor het parkeren van fietsen.
 • De wit-afgelijnde parkeervakken aan het Stationsplein vallen onder het bromfietsstallingsgebied en zijn alleen bedoeld voor bromfietsen/scooters en bakfietsen. We houden rekening met bromfietshouders en bakfietshouders, maar ook met reizigers die zonder hinder in en uit het stallingsgebied willen komen.
 • In de plattegrondtekening hieronder is het fietsstallingsgebied aan het Stationsplein in het blauw aangegeven en het bromfietsstallingsgebied in het groen.

 2. Westelijke Paralelweg   

Aan de Westelijke Paralelweg vind  je alleen een fietsstallingsgebied:

 • De stalling aan de Westelijke Paralelweg is dus alleen bestemd voor fietsen.
 • In de plattegrondtekening hieronder is het fietsstallingsgebied aan de Westelijke Parallelweg in het blauw aangegeven.

3. Stationsweg

Aan de Stationsweg zijn gemengde stallingen te vinden:

 • Aan de Stationsweg zijn stangen aanwezig voor het parkeren van fietsen, bromfietsen en bakfietsen. Deze stangen zijn dus bedoeld voor gemengde stallingen en zijn in de afbeelding met paars aangeduid. Deze stallingen vallen ook in het Stationsgebied. Ook hier geldt: je mag alleen en in de stallingen parkeren.

 

Kaartje van het stationsgebied met stallingen
Overzicht stallingen rondom het station.

Aanpak foutparkeren, weesfietsen en (brom)fietswrakken

Ongeveer 4 tot 12 keer per jaar houden we in het stationsgebied en zo nodig in de wijken van onze gemeente een opruimactie waarbij wees(brom)fietsen en foutgeparkeerde (brom)fietsen worden bekeurd en/of verwijderd.

Foutgeparkeerde (brom)fietsen

Als (brom)fietsen fout of buiten de parkeervakken geparkeerd staan, staan zij in de weg van doorlooproutes, nooduitgangen of tot een AED. Dit willen we we niet.

 • Deze foutgeparkeeerde (brom)fietsen krijgen eerst een rood label.
  De houder krijgt 3 uur de tijd om de overtreding te beëindigen.
 • Daarna halen we de (brom)fietsen weg.
  De weggesleepte fietsen brengen we naar het fietsendepot en bromfietsen/scooters gaan naar een wegsleepbedrijf en daar tijdelijk gestald.
 • Een (brom)fiets kan tot 13 weken na wegslepen en tegen betaling worden opgehaald.
  Je moet dan een identiteits- en eigendomsbewijs laten zien. De duur van het stallen hangt af van de kosten die de gemeente moet maken en of dat in verhouding staat tot de waarde van het voertuig. Als de kosten van wegslepen en stallen niet meer in verhouding staan tot de waarde van het voertuig, dan kan het voertuig al voor de 13 weken worden vernietigd.

Wees(brom)fietsen

We komen overal in de gemeente  wees(brom)fietsen tegen. Minimaal een maand vóór de eerstvolgende fietsopruimactie houden we in een controle. Onder andere in het stationsgebied labelen we mogelijke weesfietsen en weesbromfietsen.

 • Deze voertuigen krijgen eerst een waarschuwingssticker (geel label) waarop staat dat we vermoeden dat het voertuig een 'weesvoertuig' is.
 • Staat een weesfiets na 28 dagen nog steeds op dezelfde plek? Dan gaan wij ervanuit dat er sprake is van een gedumpt weesvoertuig en halen we het voertuig weg. 

Voertuigwrakken

Kapotte of ernstig beschadigde (brom)fietsen krijgen het 'label' voertuigwrak. Een voertuigwrak slepen we weg als de houder/eigenaar het voertuig niet of niet op tijd verwijdert uit de openbare ruimte. Bij acuut gevaar of voor het vrijhouden van aangewezen weggedeelten slepen we het voertuig direct weg. De eigenaar ontvangt dan een bericht waar het besluit en het vervolg in staat. Is de eigenaar niet te achterhalen? Dan plaatsen we het besluit dat we het voertuig willen verwijderen op als bekendmaking in het Stadsnieuws.

Controleer of de gemeente uw fiets heeft verwijderd

Ben je jouw (brom)fiets of scooter kwijt? En denk je dat dit tijdens een opruimactie is gebeurd? Van alle (brom)fietsen of scooters die we verwijderen maken we een foto. Je kan zelf controleren of jouw fiets door ons is weggehaald door de foto's van de fietsopruimacties te bekijken. Je kan ook een bericht sturen aan Toezicht & Handhaving via gemeente@zwijndrecht.nl. Vermeld daarbij de specificaties van jouw vermiste voertuig en stuur, voor zover mogelijk, een foto mee en geef jouw contactgegevens door.

 • Op 9 januari zijn er 13 weesfietsen weggehaald aan de achterzijde van het station. Bekijk of jouw fiets er tussen staat. 
 • Op 28 februari zijn er 13 weesfietsen weggehaald aan de achterzijde van het station. Bekijk of jouw fiets er tussen staat. 
 • Op 20 maart zijn er 30 weesfietsen weggehaald aan de voorzijde van het station. Bekijk of jouw fiets er tussen staat.
 • Op 20 maart zijn er 27 weesfietsen weggehaald aan de achterzijde van het station. Bekijk of jouw fiets er tussen staat. 
 • Op 17 april zijn er 10 weesfietsen weggehaald uit diverse wijken in Zwijndrecht.  Bekijk of jouw fiets er tussen staat.
 • Op 22 mei zijn er 34 weesfietsen weggehaald voor en achter het station. Bekijk of jouw fiets er tussen staat. 
 • Op 19 juni  zijn er 21 weesfietsen weggehaald voor het station. Bekijk of jouw fiets er tussen staat. 
 • Op 16 juli zijn er 12 fietsen weggehaald voor het station die verkeerd geparkeerd stonden. Bekijk of jouw fiets er tussen staat. 
Jouw (brom)fiets ophalen

Om jouw (brom)fiets op te halen volg je de volgende stappen:

 1. Meld je aan bij team Toezicht & Handhaving door te bellen naar 078 770 7878 of stuur een email: gemeente@zwijndrecht.nl. Zij geven uitleg over het vervolg en de betaling van de kosten. Zet in een e-mail:
  • de kenmerken van jouw (brom)fiets
  •  een foto
  • waar jouw (brom)fiets stond geparkeerd
  • jouw contactgegevens.
 2. Je betaalt de kosten van wegslepen en stallen aan de gemeente.
 3. Daarna kun je jouw fiets, bromfiets of scooter ophalen. Bij het ophalen laat je de volgende documenten zien:
  • Het betaalbewijs van de gemeente. Na het betalen van de kosten (wegsleep, stallingskosten en administratiekosten) aan de gemeente, krijg je van de gemeente het betaalbewijs;
  • Bewijs dat je de eigenaar bent (bijvoorbeeld een sleutel van een fietsslot of bij een scooter jouw kentekenbewijs);
  • Geldig legitimatiebewijs.
 4. Fietsen slaan we tijdelijk op in het fietsdepot aan het Slagveld 99 in Zwijndrecht. Een weggesleepte fiets kan je alleen op afspraak ophalen. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 078 770 78 78. Je moet bij het ophalen altijd de bovengenoemde documenten laten zien.

Let op: na de wettelijke termijn van 13 weken is het niet meer mogelijk om jouw (brom)fiets/scooter terug te krijgen. Als de kosten van wegslepen en opslaan hoger oplopen, kan het voertuig al eerder dan 13 weken worden vernietigd.

Kosten 

De kosten voor het wegslepen en stallen voor fietsen is €25,00. De kosten voor weggesleepte tweewielers (zoals bromfietsen / scooters) worden toegelicht per brief. 

Meer informatie

Heb je vragen? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijg je antwoord van ons.