Zwijndrecht Luistert

In Zwijndrecht vragen we je als inwoner steeds vaker om je mening. Bijvoorbeeld over hoe het in je buurt gaat, wat je belangrijk vindt en hoe je over bepaalde onderwerpen denkt.

Goed samenleven vraagt ook om je actieve inzet, door ruimte te pakken en mee te doen. We willen als gemeente met inwoners en ondernemers samenwerken. 

Luisteren en meedenken, hoe doen we dat?

Plannen worden beter als we die samen met inwoners, ondernemers en andere partners maken. Daarom betrekken we Zwijndrechtenaren op verschillende manieren bij de plannen voor onze gemeente. Zo horen we je mening, adviezen en ideeën graag tijdens meedenkavonden, bewoneravonden, maar vaak ook via (online) vragenlijsten. 

Het kan zijn dat er veel mensen bij betrokken zijn of weinig. Soms heeft een besluit of plan grote impact, maar het kan ook zijn dat het onderwerp voor jou minder interessant is. Elk project is anders. Of het nu gaat om de aanleg van een speelplek of om de toekomstvisie voor de herinrichting van een wijk. 

Ruimte om mee te denken

We vinden het belangrijk om goed te luisteren en ook dat er voldoende ruimte is om mee te denken. Per project of onderwerp bekijken we op welke manier meedenken mogelijk is. We proberen onze meedenkavonden, bewonersavonden en bijeenkomst zo te organiseren dat inwoners ook echt mee kunnen doen. 

Terugblik 'Hoe vind jij dat het gaat in Zwijndrecht?'

In 2023 heeft de gemeente Zwijndrecht een grote vragenlijst uitgezet om te horen 'hoe het in Zwijndrecht gaat'. 

De vragenlijst en uitkomsten

Met deze vragenlijst van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) vroegen we aan raadsleden, college, ambtenaren en inwoners hoe zij vinden dat het in Zwijndrecht gaat. De antwoorden op deze vragenlijst gaven ons een beeld over hoe wij met elkaar naar onze samenleving kijken. Maar liefst 1462 inwoners hebben deze vragenlijst ingevuld. We zijn ontzettend blij met zoveel antwoorden, meningen en ideeën voor Zwijndrecht. Met elkaar bedenken en beslissen we wat er nodig is en hoe we daar aan gaan werken. 

In dit informatieblad lees je de belangrijkste resultaten, meningen en opmerkingen uit de vragenlijst terug. Ook de uitgebreide uitkomsten kan je lezen. Dit rapport is te downloaden via onderstaande button. Het rapport heeft veel bijlagen. Wil je deze ook lezen? Mail dan even naar zwijndrechtluistert@zwijndrecht.nl

Rapport Zwijndrecht Luistert

Vragen

Wil je meer weten over Zwijndrecht Luistert, de vragenlijst of heb je een opmerking of vraag? Neem dan contact met ons op via zwijndrechtluistert@zwijndrecht.nl