Wapen

Je leest meer over de wapens van Zwijndrecht en Heerjansdam

Wapen van ZwijndrechtVuurijzers komen op oude zegels van personen in de omgeving van Zwijndrecht veel voor. We kunnen dus wel zeggen dat het een streekwapen is. In 1816 gaf de Hooge Raad van Adel de gemeente Zwijndrecht toestemming om dit als het gemeentewapen te gebruiken. De heugels zijn de "vuurijzers" waarmee de zoutpannen, in de vele zoutziederijen van Zwijndrecht, boven het vuur werden gehangen. Hierover bestaat geen 100% zekerheid. Het wapen is namelijk een oud familiewapen. Herbaren van Zwijndrecht, schepen van Heusden, gebruikten dit wapen al in 1453. Het is niet bekend of er toen al zoutziederijen in Zwijndrecht bestonden. Het oudste bekende document daarover is een vergunning voor het bouwen van een nieuwe zoutkeet van 2 april 1590. Deze werd verleend door dijkgraaf en Hoogheemraden van de Zwijndrechtse Waard. Daaruit kunnen we afleiden dat er al wel vóór 1590 zoutziederijen in Zwijndrecht waren. Maar of dit ook al het geval was in 1453 weten we niet.

Wapen Heerjansdam

Wapen van HeerjansdamDe omschrijving van het gemeentewapen, waarvan het bezit is bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 24 juli 1816, luidt als volgt: “Zijnde van Goud, beladen met een Boom van Synople, tegen dewelke van weerskanten is opklimmende een windhond van Sabel, en chef drie Lozanjes mede van Sabel”.