Geschiedenis van Zwijndrecht en Heerjansdam

Op deze pagina lees je meer over de geschiedenis en het ontstaan van Zwijndrecht en Heerjansdam.

Historie Zwijndrecht

Zwijndrecht was vroeger een tuindersdorp, tussen de steden Dordrecht en Rotterdam. In de zeventiende eeuw werd Zwijndrecht namelijk gezien als de moestuin van deze steden. Dat kwam vanwege de vruchtbare grond. Niet veel later had Zwijndrecht één van de grootste veilingen langs de spoorlijn. De gunstige ligging van Zwijndrecht was (en is nog steeds) belangrijk voor de handel. Halverwege de 19e eeuw kwamen enkele industriebedrijven naar Zwijndrecht. Zoals een glasfabriek, een bierbrouwerij en een chocoladefabriek. Er waren in die tijd drie scheepstimmerwerven. Eind 19e eeuw ontstonden er grotere industrieën. Denk aan: rijstpellerij Euryza, een flessenfabriek en een aantal chemische fabrieken. Bijvoorbeeld: Van de Bergh en Jurgens (nu: Unimills) en de chemische industrie Hercules. Dit kwam vooral door de goede bereikbaarheid over het water. De vroegere dorpen Meerdervoort, Heer Oudelands Ambacht, Groote Lindt en Kijfhoek werden later de gemeente Zwijndrecht.

Historie Heerjansdam

Heerjansdam ligt in de landen van de Zwijndrechtse Waard. In de vroege middeleeuwen hoorden dit bij de bisschop van Utrecht. Dit blijkt uit een akte van 18 november 1006. Bisschop Ansfrid gaf een aantal goederen, zoals de kerk van Zwijndrecht, aan het klooster ‘De hoge horst’ van de Benedictijnen bij Amersfoort. Er werd toen gesproken van Swyn-drechtwere, nog niet over Heerjansdam. Dit gebeurde wel op 25 augustus 1323.

Op 25 augustus 1323 verkocht de abdij al haar bezit aan graaf Willem III. Ongeveer de hele Zwijndrechtse Waard. Op 16 mei 1325 sloten Hendrik van Brede-rode en graaf Willem III een verdrag om de Waard samen te bedijken. De uitwerking van dit verdrag gebeurde pas zes jaar later, rond half januari 1331. Graaf Willem III begon met de uitgifte van de gronden. Op deze manier werden de volgende ambachtsheerlijkheden gevormd: De Lindt, Kijfhoek, Heer Oudelandsambacht, Sandelingenambacht, Hendrik-Ido-Ambacht en Schobbelandsambacht. Deze ambachtsheerlijkheden omvatten 1/18 van het gebied de Waard. Rijsoord, Strevelshoek en Heer Heijenland, het latere Heerjansdam, omvatte 1/16 van het gebied van de Waard.

Waar komt ‘Zwijndrecht’ vandaan?

‘Zwijndrecht’ is een samenvoeging van twee West-Frankische woorden: zwin en drecht. ‘Zwin’ betekent getijde-geul en ‘drecht’ betekent zoiets als: oversteekplaats, overvaart of veer. ‘Zwijndrecht’ betekent dus een getijde-geul waar kan worden overgestoken. Door deze verklaring lijkt het erop dat Zwijndrecht aan Dordrecht vastzat en zij alleen bij hoog water van elkaar werden gescheiden. Deze situatie zou hebben bestaan tot aan de Elisabethvloed in 1421.

Meer informatie over de geschiedenis van Zwijndrecht vind je op de website van de Historische Vereniging Zwijndrecht.