Financiële stukken

De gemeente geeft op een aantal momenten in het jaar inzicht in de financiële situatie van de gemeente. Dat staat in verschillende documenten.

Elk jaar wordt gestuurd met behulp van vier documenten: er wordt vooruit gekeken op het komende jaar, verslag uitgebracht tijdens het jaar en na afloop van het jaar verantwoording afgelegd. Dit heet de 'Planning & Control-cyclus'. De cyclus bestaat uit vier documenten:

  • In de kadernota kijkt de gemeente een jaar vooruit. Er staat in welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden en welke zaken juist niet. Het geeft alvast de kaders mee (vandaar ook de naam) voor de begroting die later in het jaar gepresenteerd wordt.
  • In de begroting zijn de plannen uit de Kadernota verder uitgewerkt. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Daarin staat onder andere hoeveel geld de gemeente uitgeeft en ontvangt en aan welke doelstellingen het bestuur werkt.
  • De bestuursrapportages zijn bedoeld om te kijken hoe het gaat met eerder gemaakte afspraken. Werkt het beleid en zijn de nieuwe plannen nog haalbaar? 
  • De jaarstukken verschijnen na afloop van een jaar. Hierbij legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde plannen en de financiën. Is bereikt wat het bestuur had bedacht en is er niet meer geld uitgegeven dan afgesproken?

Financiële stukken 2024

Financiële stukken 2023

Meer informatie

Zoek je een ander document? Gebruik dan op de website van de gemeenteraad de zoekfunctie. Zoek je een ouder document? Doorzoek dan ons webarchief.

Benieuwd hoe Zwijndrecht er financieel voorstaat in vergelijking met andere gemeenten? Kijk op www.waarstaatjegemeente.nl