Dorpsraad Heerjansdam

Heerjansdam heeft een gekozen Dorpsraad. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente.

De Dorpsraad bestaat uit 6 tot 7 personen. Eens in de vier jaar zijn er verkiezingen. De Dorpsraad krijgt jaarlijks een leefbaarheidsbudget van de gemeente Zwijndrecht. De Dorpsraad beslist zelf aan welke initiatieven zij dit besteedt, als het maar ten goede komt aan de leefbaarheid in het dorp. Denk aan een feestavond voor het hele dorp, kinderactiviteiten, een AED of het herstel van een monument.

Wat doet de Dorpsraad?

De Dorpsraad vertegenwoordigt de inwoners van Heerjansdam en heeft contact met de gemeente. De Dorpsraad hoort welke ideeën Heerjansdammers hebben en wat er speelt. Minimaal 6 keer per jaar organiseert de Dorpsraad contactmomenten met inwoners van Heerjansdam. Dat kan bijvoorbeeld zijn tijdens een spreekuur, bijeenkomst of een thema-avond. Zo weet de Dorpsraad goed wat er speelt op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, cultuur en welzijn of over het beheer en de inrichting van de openbare ruimte. Met elkaar werken we aan een mooi en prettig Heerjansdam.

Wie zijn de leden van de huidige Dorpsraad?

1. Marjolijn Hooijmeijer 
2. Ciska de Jong 
3. René van der Burg 
4. Jochem van Maanen 
5. Sjaak Teuwissen 
6. Bernard Wolters 
7. Monique Tieleman 

Meer informatie

U kunt contact opnemen met de Dorpsraad via het e-mailadres: dorpsraadheerjansdam@zwijndrecht.nl of via telefoonnummer 14078 Of volg de Dorpsraad op Facebook.

Heerjansdam     Foto molen HJD