Retail- en horeca

Een duidelijk toekomstperspectief voor ondernemers in Zwijndrecht en Heerjansdam. Dat is het doel van het beleid voor detailhandel, dienstverlening en horeca. Het perspectief moet bijdragen aan behoud en herstel van een compleet aanbod voor inwoners.

Daarmee werken we in de gemeente aan kansen voor ondernemers en ruimte voor werkgelegenheid. De belangrijkste uitgangspunten voor het beleid komen voort uit gesprekken met ondernemers, waarbij werd meegegeven: “Aanpakken, visie vormen, doorpakken en uitvoeren”. Met het Retail- en horecabeleid geeft de gemeente invulling aan de oproep van ondernemers. Naast de oproep om de versnippering van vestigingslocaties terug te brengen en de kwaliteit van winkel- en uitgaansgebieden te vergroten, is er vooral gewezen op het belang van het maken van concrete keuzes en het realiseren van de uitvoering. De gemeente bouwt geen winkels en runt geen restaurants, maar kan wel bijdragen aan nieuwe toekomstperspectieven en bundeling van krachten. Door te verbinden versterken we individuele ondernemers en het totale aanbod van retail en horeca.

Bekijk het Retail- en horecabeleid