Woo-verzoek (Wet open overheid)

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht van burgers op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Het uitgangspunt van de wet is dat alle bestuurlijke informatie openbaar is. Er zijn een aantal uitzonderen, die staan vermeld in de Woo. Soms bepaalt andere wetgeving dat gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken.

Openbare informatie

Er is al veel informatie openbaar, die je zelf kunt raadplegen.

Informatie opvragen

Je kunt een Woo-verzoek indienen als je op zoek bent naar informatie die nog niet openbaar is én de informatie op een 'gegevensdrager' staat (bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand).

NB. Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het stellen van vragen aan de gemeente. Kijk hiervoor op onze contactpagina.

Woo-verzoek indienen

Is de informatie waar je naar op zoek bent nog niet openbaar? Dan kan je een Woo-verzoek indienen.

Vermeld in het Woo-verzoek altijd:

 • je contactgegevens, inclusief telefoonnummer*;
 • dat het om een Woo-verzoek gaat;
 • over welk onderwerp het gaat;
 • om welke of wat voor soort gegevensdrager(s) het gaat (omschrijf het document/bestand zo nauwkeurig mogelijk);
 • over welke periode het gaat.

* Wij vragen om je telefoonnummer, zodat we bij eventuele vragen telefonisch contact kunnen opnemen. 

Omschrijf je Woo-verzoek zo duidelijk mogelijk. Dan kunnen we sneller en beter een besluit nemen op het Woo-verzoek.

Hoe kan ik een Woo-verzoek indienen?

Er zijn 2 manieren om een Woo-verzoek in te dienen. Dit kan via een online formulier of via een brief.

 • online kunt u een Woo-verzoek indienen via het formulier:
  Online Woo-verzoek indienen
 • een Woo-verzoek via een brief kunt u sturen naar:
  Gemeente Zwijndrecht
  t.a.v. woo-contactpersoon
  Postbus 15
  3330 AA  ZWIJNDRECHT

Contact vooraf over Woo-verzoek

Heb je een vraag over het sturen van een Woo-verzoek? Dan kan je contact opnemen met de Woo-contactfunctionaris. Dit kan via het emailadres: woo-contactpersoon@zwijndrecht.nl. Deze kan je helpen bij het sturen van je verzoek of misschien wel informatie leveren zonder dat u een officieel verzoek hoeft in te dienen.

Kosten

Het is mogelijk dat we je om een vergoeding (leges) vragen voor het leveren van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document. Bij Woo-verzoeken die niet zoveel tijd kosten, brengen we over het algemeen geen kosten in rekening.

Wanneer krijgt u antwoord?

Normaal gesproken krijg je binnen 4 weken een schriftelijke reactie op je verzoek. Soms is 4 weken niet genoeg om de informatie bij elkaar te zoeken. In dat geval hebben we als gemeente 2 weken extra om de informatie te leveren. Soms wordt er zo veel informatie opgevraagd, dat de 2 weken extra ook niet genoeg zijn. In dat geval maken we afspraken. Je kunt dan bijvoorbeeld aangeven welke informatie je als eerste wilt ontvangen.

Meer informatie

Wil je meer weten over de Wet open overheid? Ga dan naar de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.