PFAS

Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht maakt Teflon. Teflon zorgt ervoor dat producten beter beschermd zijn tegen water en vet. Bij de productie zijn giftige stoffen vrijgekomen en in de bodem en het oppervlaktewater terechtgekomen. We begrijpen dat je hier misschien vragen over hebt. Bijvoorbeeld over wat de gemeente doet of waar je terecht kunt met vragen.

Standpunt gemeente Zwijndrecht

Het college van burgemeester en wethouders zet de gezondheid en veiligheid van inwoners van Zwijndrecht op de eerste plaats. Het college vindt het dan ook belangrijk dat er niet alleen aandacht is voor de met PFAS vervuilde grond en het oppervlaktewater, maar óók voor het zorgen voor duidelijkheid over de gevolgen voor mens en milieu en de manier waarop we de verspreiding van PFAS kunnen stoppen. Het is dan ook belangrijk dat aan de verantwoordelijke partijen de juiste vragen worden gesteld.  

Goede samenwerking

Ook de gemeente is op zoek naar antwoorden. Verschillende partijen (de gemeenten, de provincie Zuid-Holland, Het Rijk, de GGD, het waterschap en de Omgevingsdienst) zijn afhankelijk van elkaar en hebben hetzelfde doel: het voorkomen dat dit soort stoffen in de leefomgeving terechtkomen. Hiervoor is een goede samenwerking belangrijk.

​​​​​​Wat is PFAS?

PFAS is de naam voor een groep chemische stoffen. Deze stoffen zijn water-, vet-, vuil- en stofafstotend. Er zijn ruim 4000 verschillende PFAS. Over de gezondheidsrisico's van PFOA en PFOS is het meest bekend. Als iemand hier vaak mee in aanraking komt dan kan diegene ziek worden. Of iemand ziek wordt en hoe erg is ook afhankelijk van hoe lang iemand in contact is geweest en factoren als iemands levensstijl. 

Kan ik het drinkwater veilig gebruiken?

Drinkwaterleveranciers Evides (Heerjansdam) en Oasen (Zwijndrecht) zorgen ervoor dat het drinkwater aan de wettelijke normen voldoet. Het drinkwater staat namelijk onder zeer strenge controle van deze partijen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft aan dat mensen het kraanwater veilig kunnen drinken.

Ik heb vragen over PFAS en mijn gezondheid. Waar kan ik terecht?

Met vragen over PFAS en jouw gezondheid kun je terecht bij de GGD Zuid-Holland Zuid via mmk@ggdzhz.nl of 078 – 770 8500. Op onderstaande pagina's vind je meer informatie:

Kan ik in het zwemwater zwemmen?

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het zwemwater van aangewezen zwemwaterlocaties. Dit betekent dat zij een negatief zwemadvies kan afgeven of kan zorgen voor een zwemverbod. Daarom heeft de provincie het RIVM om een advies gevraagd. Op deze pagina lees je meer over dit advies en over hoe het RIVM verder onderzoek doet.

De provincie raadt aan alleen te zwemmen op officieel aangewezen zwemwaterlocaties en verwijst naar www.zwemwater.nl voor actuele informatie over de veiligheid van het zwemwater op deze locaties.

Heeft de gemeente Zwijndrecht een rechtszaak aangespannen tegen Chemours?

Twee jaar geleden kreeg Zwijndrecht te maken met aangescherpte normen door Het Rijk. Daardoor namen kosten voor het opslaan of verwerken van (met PFAS) vervuilde grond toe. De gemeente besloot niet langer te wachten op de uitspraak van de rechtszaak, maar Chemours aansprakelijk te stellen voor de geleden schade.

Uitspraken rechter Chemours
 
27 september 2023

Rechter oordeelt: Chemours is aansprakelijk voor milieuschade door PFAS

De rechtbank Rotterdam heeft bepaald dat Chemours deels aansprakelijk is voor schade die gemeenten in de omgeving hebben geleden door vervuiling met PFAS. De zaak was aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden tegen Chemours. Dit betekent dat de schadevergoedingsprocedure van start gaat. De gemeente Zwijndrecht heeft Chemours aansprakelijk gesteld en gaat daarom verder met de voorbereidingen voor de bovengenoemde procedure. 

14 september 2023

Uitspraak rechtszaak op 27 september

Op 27 september 2023 wordt een uitspraak verwacht in de rechtszaak die door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden is gestart. Ook de gemeente Zwijndrecht heeft Chemours en haar rechtsvoorgangers aansprakelijk gesteld voor de schade die is ontstaan, of nog ontstaat door de uitstoot en verspreiding van PFAS. Als de rechter oordeelt dat de bedrijven onrechtmatig hebben gehandeld, dan start de schadevergoedingsprocedure van kosten als gevolg van de verspreiding van PFAS.